Potężna 'polityczna’ obniżka stóp procentowych w Polsce! Kredytobiorcy odetchną z ulgą?

RPP nie zawiodło spekulacji, które wskazywały na pierwszą, 'przedwyborczą’ obniżkę stóp jeszcze przed kalendarzową jesienią. Jednak skala ruchu RPP przerosła najśmielsze oczekiwania analityków i powinna szokować zwłaszcza w kontekście ponad 10% inflacji w Polsce. Główna stopa procentowa została obniżona o 75 pb i obecnie wynosi 6%. Ostatni raz taka decyzja miała miejsce trzy lata temu, w czasie covidowego kryzysu.

Złośliwi powiedzieliby, że decyzja może być elementem jesiennej kampanii wyborczej, a w interesie władzy jest przedstawianie obrazu 'sukcesu’ działań banku centralnego, który po zduszeniu inflacji przynosi ulgę strudzonym kredytobiorcom.

Oczywiście, faktem jest że stopy procentowe w Polsce wzrosly znacznie wcześniej niż w USA i w tym kontekście sam fakt, że NBP tnie je jako 'pierwszy’ nie powinien dziwić. Zdecydowanie powinna jednak zastanawiać skala tego ruchu.

A także fakt, że ma miejsce w czasie gdy inflacja jest dwucyfrowa (!) Uważamy, że brak jest oczywistych 'niepolitycznych’ argumentów przemawiających za tą decyzją. Zwłaszcza w kontekście rajdu cen ropy, który stawia spory znak zapytania nad globalnym trendem dezinflacyjnym i prawdopodobnie oznacza 'wyższe stopy, na dłużej’ w strefie euro i Stanach Zjednoczonych.

Czy Polska ma aspiracje zostać 'zieloną wyspą’ pod względem polityki monetarnej? Wyczekiwana konferencja prezesa NBP, prof. Adama Glapińskiego będzie miała miejsce jutro. Z pewnością prezes znajdzie się pod 'gradobiciem’ pytań o zasadność tego ruchu. Tymczasem o 16:00 poznaliśmy też komunikat RPP.

Komentarz do komunikatu RPP

RPP uważa decyzję za zasadną w kontekście szerszego osłabienia globalnej gospodarki. Rada upewnia się, że spadek inflacji trwał będzie nadal bez zmian i w średnim terminie cel 2,5% zostanie osiągnięty. Faktem jest, że sporej wielkości spowolnienie (zwłaszcza w przemyśle) notują Niemcy, główny partner handlowy Polski a strefie euro grozi stagflacja. Prawdopodobnie mając na uwadze te ryzyka NBP zdjął sporą część ciężaru z pleców gospodarki tnąc zdecydowanie stopy procentowe. Pamiętajmy jednak, że inflacja może okazać się trudniejsza do opanowania, a powyższe przekonania opierają się na z natury zmiennych oczekiwaniach wobec niepewnej przyszłości.

W naszej ocenie zamiast próbować przewidywać przyszłość, NBP mógłby bazować na faktach a te zdecydowanie nie przemawiają za zasadnością takiej decyzji. Bezrobocie w Polsce jest wciąż rekordowo niski i choć zgodnie z komunikatem zatrudnianie w firmach wyhamowuje – trwa nadal. Co do zasady jest to bardzo 'proinflacyjne’ tło i w jego kontekście potencjalne wyższe ceny paliw mogą sprawić, że 'inflacyjny koszmarek’ powróci w okresie świątecznym. Zapraszamy na pełną relację z konferencji prof. Glapińskiego w dniu jutrzejszym!

Obecne stopy procentowe w Polsce

  • stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 6,05% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej.

Może Cię zainteresuje:

Komentarze