Największa nowelizacja ordynacji podatkowej przed nami. Jest się czego bać?

To będzie najważniejsza nowelizacja ordynacji podatkowej od lat. Dzięki niej proste sprawy będą mogły być załatwiane na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym.

Jak zapowiadało wcześniej Ministerstwo Finansów, proponowane zmiany mają służyć uproszczeniu procedur podatkowych, zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych, poprawie relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowaniu przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości.

Wiele zmian – nie zawsze na lepsze

Łącznie w ordynacji podatkowej przewidziano 52 zmiany. Projekt z uzasadnieniem ma niemal dwieście stron, znalazły się w nim również całkowicie nowe rozwiązania.

Wiadomo już, że prostsze sprawy będą mogły być załatwiane na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym. Dzięki temu będzie on mógł uzyskać decyzję organu w 14 dni. W projekcie przewidziano również możliwości umorzenia podatku przed terminem jego płatności oraz zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5 tysięcy złotych.

Ministerstwo przewidziało również istotną zmianę dotyczącą nadpłat – podatnik nie będzie musiał składać wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji. Zniesienie wymogu składania wniosku uprości uzyskanie przez podatnika nadpłaty.

Resort proponuje także liczne zmiany w interpretacjach, przede wszystkim dla firm. Opłaty za ich wydanie wzrosną do maksymalnie 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (dziś opłata za wydanie interpretacji to 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego). Ostateczną kwotę opłaty ma określać minister finansów. Interpretacje indywidualne będą ważne do 5 lat, licząc od dnia wydania (obecnie są wydawane bezterminowo).

Zobacz też: Energetyka wiatrowa w Polsce: potencjał wciąż jest, ale powoli się wyczerpuje

Nowelizacja ordynacji podatkowej a kontrole podatkowe

Zmiany w przepisach oznaczają też likwidację kontroli podatkowych przeprowadzanych przez naczelników urzędów skarbowych. Zamiast tego rozszerzone zostaną uprawnienia organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających.

W projekcie przewidziano również znaczące zmiany dotyczące blokad rachunków bankowych oraz systemu STIR. Chodzi o wydłużenie terminu blokady – pierwsza blokada ma być stosowana na 96 godzin.

Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2024 r. Do 31 sierpnia można zgłaszać uwagi do projektu.

Może Cię zainteresować:

Komentarze