NA ŻYWO: Konferencja NBP na temat aktualnej sytuacji gospodarczej Polski. Przemawia prezes Adam Glapiński

Rozpoczęła się właśnie konferencja LIVE Narodowego Banku Polskiego (NBP) na temat gospodarczej sytuacji Polski i naszych sąsiadów w maju. Poruszane są tematy inflacji, inflacji bazowej, polityki (w tym polityki gospodarczej), doganiania krajów zachodnich i stóp procentowych. Zapraszamy na relację LIVE!

Konferencja NBP: Przemawia prezes Adam Glapiński

Zapraszamy do oglądania. Będziemy aktualizować artykuł i podsumujemy kluczowe punkty:

Zobacz też: Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (NFP) USA powyżej oczekiwań! Brak pivotu Fed, Bitcoin spadnie?

 • RPP nie podniosła stóp procentowych. Oto dlaczego.
 • W kwietniu inflacja w Polsce znajduje się na poziomie najniższym od roku. Przewidywaliśmy to.
 • Wzrost cen w Polsce porusza się razem ze średnim trendem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Aktualnie notujemy wypłaszczanie się krzywej oraz spadki dynamiki spirali cenowej
 • Wysoka inflacja bazowa w Polsce wymknęła się spod kontroli? Dane tego nie pokazują.
 • Narracja że polityka gospodarcza NBP jest zła to narracja Kremla, a to przecież w dużej mierze wina Rosji
 • Spodziewamy się spadków inflacji bazowej w kolejnych miesiącach i kwartałach w ślad za malejącą inflacją CPI
 • Krytycy którzy uważają że należy jeszcze bardziej podnosić stopy procentowe nie zdają sobie sprawy z albo świadomie ignorują konsekwencje
 • Pomoc w czasie pandemii była konieczna choć napędzała ona popyt. Trzeba było wcześniej mówić ludziom dotkniętym kryzysem że muszą zaakceptować bezrobocie, bankructwa, desperację. Nie mogliśmy tego zrobić.
 • Narodowy Bank Polski nie drukuje pieniędzy ani w literalnym ani w przenośnym znaczeniu. Nie tworzymy dodatkowej podaży pieniądza. Takie rzeczy możliwe były w czasach Johna Maynarda Keynesa, a nie obecnie.
 • Pieniądz dodatkowy kreują banki komercyjne. Są one dodawane do obrotu w momencie kiedy ludzie pobierają kredyty
 • Sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra. Recesji nie będzie. Na tle sąsiadów wyróżniamy się, wyjątkiem są tylko Czechy (malutki kraj)
 • Bezrobocie w Polsce praktycznie nie istnieje, jesteśmy blisko pełnego zatrudnienia w warunkach normalnych. Popyt na pracę delikatnie spadł, ale tak dzieje się wszędzie.
 • Dynamika płac realnych w gospodarkach Unii Europejskiej w 2022 r. spadła prawie we wszystkich krajach. Wyjątkiem są tylko Węgry i Bułgaria. W Polsce spadek był jednym z najmniejszych.
 • Inflacja cały czas jest jakaś, nawet w dobrych latach.
 • Płace realne teraz, po spadku, są na poziomie połowy 2021 roku, a nie „jak w czasie II Wojny Światowej”, jak sugerują czasem nagłówki medialne
 • Polska gospodarka się szybko rozwija i płace będą rosnąć
 • Upowszechniono w Polsce słowo „drożyzna” na określenie inflacji. Sugeruje to, że ceny są tak wysokie, że obywatele mają trudności z zakupem najbardziej elementarnych dóbr
 • Takiej sytuacji nie ma i nie było
 • Przewidywania na aktualny i kolejny rok są dobre. W Niemczech prognozy są na poziom poniżej zera
 • Do końca roku spodziewamy się że inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego
 • Sposób liczenia koszyka inflacyjnego przez GUS jest inna o ok. 0,6 procent aktualnie, trzeba to wziąć pod uwagę
 • Złoty się umocnił bo maleją wahania i wychodzą na wierzch dobre fundamenty, pracowitość Polaków
 • Chcemy być zamożni tak jak kraje zachodniej Europy, ale też dobrze prowadzona jest polityka gospodarcza
 • Polska polityka makroekonomiczna jest dobrze oceniana przez międzynarodowe instytucje: jest ona spokojna, racjonalna, konsekwentna
 • Także i Komisja Europejska, która nie ma powodów żeby lubić Polskę politycznie, przyznaje tu rację
 • W kwestii PKB wg parytetu siły nabywczej przegoniliśmy Portugalię, doganiamy Hiszpanię, a niedługo całą resztę
 • Scenariusz gospodarczy dla Polski jest bardzo optymistyczny. Kluczem jest makrorównowaga
 • Warto zauważyć, że kraje rozwinięte rozwijają się wolniej. Kiedy już dogonimy zachodnich sąsiadów spotka nas ten sam los. Polacy będą woleli więcej odpoczywać i korzystać z życia
 • Polska nie ma bogatych zasobów naturalnych jak ropa naftowa, Polacy bogacą się przede wszystkim z nauki i pracy
 • Polacy nie są już tanią siłą roboczą do czego przyzwyczajeni są Europejczycy
 • Ograniczenie środków z Planu Odbudowy ma mniejsze znaczenie niż myślą obserwatorzy z zewnątrz. Są one prefinansowane ze środków krajowych. Oczywiście każde euro ma znaczenie dla budżetu narodowego.
 • Środki KPO mogłyby zwiększyć wzrost o jakieś 0,3 procenta, a znając życie zapewne mniej. Nie podniesie to w zauważalny sposób poziomu życia
 • Pada często stwierdzenie o „katastrofalnym zadłużaniu państwa”. Państwowy dług publiczny według metodyki krajowej oraz według standardów ESA radykalnie spada.
 • Dług publiczny w relacji do PKB Polski jest jednym z najniższych w Europie. Są kraje z realnym problemem jak Grecja, Włochy, Hiszpania, Francja, Portugalia.
 • Dlatego jesteśmy wysoko oceniani przez kapitał zagraniczny i inwestorów. To jeden z powodów dla którego złoty się umacnia. Mocny złoty to hedge przed inflacją.
 • Marcowa projekcja inflacji CPI spełnia się. Dojdziemy do celu inflacyjnego NBP na początku marca 2025 r.
 • Na koniec roku możemy znaleźć się w przedziale między 7-9%.
 • Stopy procentowe w Polsce są wysokie, one działają z opóźnieniem. Będą działały jeszcze przez długi czas
 • Niestety obniżają one zdolność kredytową Polaków oraz wzrost gospodarczy, ale to jest cena walki z inflacją
 • Nie kończymy cyklu podwyżek stóp procentowych bo nie wiemy co przyniosą kolejne kwartały
 • Wzrosły zasoby złota NBP o 15 ton. Część przechowywana jest w Londynie w Bank of England, pozostała ilość w innej, sekretnej lokacji.
 • Instytucje bacznie przyglądają się rezerwom krajowym, to wpływa na rating kraju. Powiększanie zasobów złota to dobry sygnał dla gospodarki
 • Wydano kolejną monetę NBP, marketingowo będą one nosiły wizerunek rodziny i pronatalistyczny
 • Bez dzieci Polskę może czekać w przyszłości nadmiar mieszkań
 • Napływ uchodźców z Ukrainy wzmocnił polską gospodarkę i rynek pracy
 • Rada Polityki Pieniężnej uważa, że jesteśmy nadal na etapie „otwartego cyklu podwyżek”, jest to ciało kolegialne, to nie decyzja jednej osoby
 • RPP posiada „listę dobrych praktyk” na wzór Fed, jednak trzech członków Rady jej nie zaakceptowało, m.in. zapisów o niekrytykowaniu innych członków
 • Kontrolujemy czy wzrost płac nie wyrwie się spod kontroli, co wpłynęłoby na spiralę
 • Na razie nic niepokojącego się nie dzieje, żądania płacowe są racjonalne, oczekiwania inflacyjne maleją
 • Analitycy NBP są najlepsi w Polsce. Prognozy prezesa wynikają z prognoz zespołu analitycznego
 • NBP nie stara się przewidywać kursu złotego. Zbyt wiele czynników wpływa na jego wycenę.
 • Gospodarka ma zapewnione tempo wzrostu, bilans płatniczy jest dobry, rezerwy krajowe stabilne
 • Porównywanie Czech do Polski nie jest dobrym pomysłem, to specyficzny przypadek
 • Jeżeli utrzyma się pozycja Złotego to inflacja może być niższa nawet o 1 pkt proc.

Zakończyła się seria pytań a razem z nią konferencja prezesa NBP. Dziękujemy jeżeli śledziliście ją z nami!

Może Cię zainteresować:

Komentarze