„Mamy komputer, on się zawsze pomyli”. ZUS będzie zabierał firmom pieniądze przyznane w ramach Tarcz Antykryzysowych

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pomocy udzielonej w ramach Tarcz Antykryzysowych, muszą przygotować się na wydanie przez ZUS decyzji, nakazujących im zwrot otrzymanych środków.

Jak donosi serwis Prawo.pl, w każdym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych utworzono specjalne grupy pracowników, których zadaniem jest dokładna weryfikacja przyznanej pomocy.

ZUS działa „po cichu”

Okazuje się, że wiele przedsiębiorstw otrzymało państwowe wsparcie, do którego nie były uprawnione. – Wszystko odbywa się dyskretnie, ponieważ jest okres wyborczy i przedsiębiorcy mogliby się zdenerwować, gdyby otrzymali powiadomienia – powiedział portalowi pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który poprosił o anonimowość. – Prace zespołów miały nabrać tempa w sierpniu, ale zostało to przesunięte na wrzesień, a teraz niektóre działania zostały ponownie przełożone. Na razie pracownicy otrzymują niewielkie listy podmiotów do sprawdzenia. Czekamy na pełną listę od centrali ZUS – wyjaśnił. – Centrala nie planuje jeszcze ujawnienia pełnych informacji, ponieważ publikacja, że w danym województwie lub powiecie należy dokładnie sprawdzić działalność 2 tys. firm, wywołałaby duże poruszenie – dodał.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że główny problem dotyczy świadczeń postojowych, które stanowią część Tarcz Antykryzysowych, opisanej w ustawie 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi, oraz sytuacjami kryzysowymi wynikłymi z tych chorób (tekst jednolity z Dziennika Ustaw z 2023 roku, pozycja 1327). Wszystkie aspekty tej pomocy mają zostać dokładnie przeanalizowane. Uwzględnione zostanie również działanie algorytmów wykorzystywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do oceny wniosków oraz poprawność przyznawania i wypłacania pomocy przedsiębiorcom, którzy byli do niej uprawnieni.

Zobacz też: To był gorący sierpień. Ceny nieruchomości w Polsce zmieniały się kilkukrotnie

Czemu miała służyć Tarcza Antykryzysowa?

Przypomnijmy, że Tarcza Antykryzysowa stanowi zbiór ustaw mających na celu wsparcie polskiej gospodarki w obliczu pandemii koronawirusa. Jej zakres obejmował różne środki, takie jak zwolnienie mikrofirm z obowiązku płacenia składek ZUS, przyznanie świadczenia postojowego dla części zleceniobiorców i samozatrudnionych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz zapobieganie nadmiernemu wzrostowi cen na rzecz ochrony konsumentów. Przepisy weszły w życie 1 kwietnia 2020 roku, a rząd określił wartość pakietu pomocowego na co najmniej 10 procent polskiego PKB.

Może Cię zainteresować:

Komentarze