(LIVE) Konferencja NBP: Polskę chcą siłą zaciągnąć do strefy euro. Lobbują Niemcy?

Profesor Adam Glapiński prowadzi dziś konferencje, której zapowiedzenie zdziwiło analityków. Według ogólnego przekazu prezesa NBP pojawiają się w Polsce naciski i siły, które chcą przedwczesnego wprowadzenia Polski do strefy euro. W ocenie prof. Glapińskiego wejście do strefy euro na obecnym etapie byłoby przedwczesne i osłabiłoby wzrost gospodarczy. Wskazał, że 'Coś takiego być może nam się szykuje’. W ocenie Glapińskiego, Niemcy są krajem który chciałby wciągnąć Polskę do strefy euro, dla własnych korzyści, chcąc powstrzymać ekspansję gospodarki kraju. Glapiński kolejny raz powtórzył, że NBP stał się obiektem ataków, które są nieuzasadnione i nieuprawnione konstytucyjnie.

 • Glapiński podkreślił, że Polska za 8 do 10 lat ma szanse dorównać Niemcom i Francji, jeśli utrzyma PLN jako walutę narodową
 • Prezes NBP wskazał, że negatywne efekty wprowadzenia euro przedwcześnie widoczne są wśród naszego sąsiada (miał prawdopodobnie na myśli Słowację)
 • Bank centralny powinien zachować autorytet i dotychczasową transparentność, która wg. Glapińskiego jest wyjątkowa w skali świata – wszystkie wynagrodzenia są możliwe do weryfikacji przez obywateli, na stronie internetowej
 • Prezes NBP i członek zarządu chcą dobra Polski i podejmą wysiłek aby zażegnać konflikty. Nie można pozwolić na ataki w stronę NBP. Prof. Glapiński porównał ataki na NBP do ataku na polskie wojsko
 • Przyjęcie euro przedwcześnie skazałoby Polskę na bycie 'biednym krajem europejskim’.
 • W zasięgu RPP leży dostatek i zbliżenie się do bogatych krajów Unii Europejskiej
 • Działają w Polsce anarchistyczne siły, które chcą skierować szefa NBP do Trybunału Stanu. Bez istotnych podstaw prawnych i nadziei na pociągnięcie go do odpowiedzialności.

Poza prof. Glapińskim głos zajęli też członkowie zarządu NBP według których:

 • Trwa atak na niezależność NBP, którą gwarantuje art. 227 Konstytucji RP oraz unijne dokumenty prawne
 • Inflacja została opanowana i jest na ścieżce spadkowej
 • Opinie inspirowane i formułowane politycznie mają na celu wywarcie presji na organy NBP choć pomijają fundamenty prawne
 • NBP ma możliwość uruchomienia procedur, które zabezpieczają niezawisłość banku – w przeszłości miały już one zastosowanie
 • TSUE w odniesieniu do banku centralnego Łotwy zawiesił decyzję władz krajowych o pozbawieniu prawa wykonywania mandatu prezesa banku Łotwy
 • Podobnie NBP może uruchomić takie mechanizmy by bronić swojej niezależności
 • Niechętnym Polsce siłom zależy na tym by podważyć autorytet NBP i spróbować wyperswadować Polakom konieczność jego funkcjonowania
 • Jednymi przesłankami by odwołać prezesa NBP są poważna choroba, wyrok karny, fałszywe oświadczenie lustracyjne stwierdzone orzeczeniem sądu oraz orzeczenie Trybunału Stanu
 • Zarzuty wedle których proces podwyżek stóp rozpoczął się w Polsce zbyt późno miałby być podstawą do osądzenia prezesa NBP, prof. Glapińskiego jest groteskowy. Prezes samodzielnie nie podejmuje decyzji w organie kolegialnym
 • NBP zaczął podnosić stopy wcześniej niż zachodnie banki centralne
 • Skup papierów wartościowych miał napędzać dług Polski wedle zarzutów ale NBP dokładnie przeanalizował tą sprawę. Celem tego procesu było ratowanie miejsc pracy, miliardy zostały wydane na to by nie doprowadzić do wzrostu bezrobocia i finalnie – bank spełnił swoja misję.

Glapiński ostrzegł:

 • Kapitał zagraniczny może przestać napływać do Polski z uwagi na kontrowersje wokół NBP
 • Instytucje ratingowe prawdopodobnie obniżą rating Polski
 • Bank jest wpychany w tą sprawę, nie chce konfrontacji prawnej choć ma potężne możliwości w tym zakresie
 • Batalia wokół NBP nie jest w interesie Polski
 • Wszystko to zmierza do podważenia wiary w polskie złotego, co może prowadzić do załamania kursu
 • Ktoś chce spoza Polski kierować sprawami narodowymi i całą naszą gospodarką
 • Polska może być przedstawiona jako niewiarygodny partner handlowy
 • Zagraniczne siły chcą stworzyć 'karykaturę’ NBP, uczynić go przedmiotem 'memów’ i powszechnej śmieszności
 • Kilkanaście osób w Polsce inspiruje ataki na NBP 'nie w polskim interesie’
 • Wzrost ataków na NBP sygnalizuje, że istnieją siły którym 'wzrost polskiej gospodarki’ jest zdecydowanie nie na rękę

Może Cię zainteresuje:

Komentarze