Inflacja w Niemczech spadła. Jest dużej lepiej niż zakładano

W październiku br. inflacja konsumencka w Niemczech wyniosła 3,8 proc. co stanowi niższy odczyt niż oczekiwano.

Destatis, Federalny Urząd Statystyczny, poinformował o spadku inflacji w Niemczech w porównaniu do września, kiedy sięgała ona 4,5 proc. rok do roku. To pierwszy raz od wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy wskaźnik ten osiągnął niższy poziom. W lutym 2022 roku wynosił on 4,3 proc.

Jaka jest niemiecka inflacja?

Głównym czynnikiem hamującym wzrost inflacji w Niemczech w październiku była obniżka cen energii, która wyniosła 3,2 proc. rok do roku. Ostatni raz odnotowano spadek cen energii w styczniu 2021 roku, wynoszący 2proc. w porównaniu do stycznia 2020 roku. Natomiast ceny żywności nadal rosły i wyniosły 6,1 proc. więcej niż w październiku 2022 roku. Jednak ostatni raz spadek wzrostu cen żywności odnotowano w lutym 2022 roku, kiedy wynosił 5,4 proc. w porównaniu do lutego 2021 roku.

Dodatkowo, wstępne szacunki wskaźnika HICP (Harmonised Index of Consumer Prices), mierzącego inflację według jednolitych kryteriów UE, wyniosły 3 proc. w skali roku i 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym.

W tym miejcu należy wyjaśnić, że spadek inflacji w Niemczech, choć pozytywny w kontekście zmniejszenia presji cenowej, towarzyszy jednak obniżeniu tempa wzrostu gospodarki niemieckiej, która skurczyła się o 0,1 proc. kwartał do kwartału i 0,8 proc. rok do roku w trzecim kwartale tego roku. Nie da się ukryć, że recesja w Niemczech staje się coraz bardziej wyraźna, a nastroje przedsiębiorców odzwierciedlają tę sytuację. Indeks PMI w ciągu ostatnich trzech miesięcy osiągnął poziom bliski 40 punktom, podczas gdy poziom neutralny wynosi 50 punktów. To oznacza, że nastroje wśród przedsiębiorców są obecnie na poziomie porównywalnym z okresem kryzysu finansowego w latach 2007-2008 oraz początkowym okresem pandemii.

Zobacz: Kolejne duże krypto przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w Hongkongu

Co przewiduje MFW?

Dodajmy Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje spadek niemieckiego PKB o 0,5 proc. w 2023 roku, co może również wpłynąć na gospodarkę Polski, ponieważ Niemcy są jej najważniejszym partnerem handlowym.

To pozytywna wiadomość, że inflacja w Niemczech spadła, ale jednocześnie stanowi ona wyzwanie związanym z kondycją niemieckiej gospodarki. Spadek cen energii jest korzystny dla konsumentów, ale sytuacja gospodarcza kraju wymaga nadal uwagi, zwłaszcza w kontekście obniżenia tempa wzrostu gospodarczego.

Może Cię zainteresować:

Komentarze