42 miliony bezrobotnych w USA

2 130

Z największej gospodarki świata co tydzień spływają kolejne szokujące i tragiczne dane gospodarcze. Niektórzy jednak poddają rządowe dane pod wątpliwość. Na przykład dane na temat liczby bezrobotnych. Według nieoficjalnych wyliczeń w USA mamy już 42 miliony bezrobotnych.

Szokujące dane

Piątkowy raport z zeszłego tygodnia o zatrudnieniu – według którego w kwietniu utracono rekordowe 20,5 miliona miejsc pracy, około 10 razy więcej niż podczas Wielkiego Kryzysu, skutkując stopą bezrobocia wynoszącą 14,7% – był szokujący i tragiczny dla gospodarki USA. Najlepiej skalę załamania w gospodarce prezentuje okładka New York Times z zeszłego tygodnia:

New York Times

Niestety prawda jest jeszcze bardziej brutalna.

42 miliony bezrobotnych w USA

Chociaż prawdą jest, że według tego, co Bureau Labor Statistics (amerykańska wersja GUS) podało, kwietniowa stopa bezrobocia (ang. Unemployment Rate) była niższa niż oczekiwano (14,7% w porównaniu do konsensusu 16,0%), a spadek zatrudnienia o 20,5 miliona był również mniejszy niż oczekiwane 22,0 miliona, Standard Chartered bank obliczył, że korekty głównej stopy bezrobocia zwiększają efektywną liczbę bezrobotnych do 42 milionów, a efektywną stopę Unemployment Rate do 25,5%.

Jak uzyskano te liczby? Jak wyjaśnia główny strateg banku, Steve Englander, zacznijmy od 23,1 miliona bezrobotnych, jak opublikował BLS. Do tego należy dodać 8,1 mln osób, które porzuciły pracę od lutego (wcześniej siła robocza stale rosła, więc prawdopodobnie są bezrobotni). Dodać ponownie 7,5 miliona pracowników sklasyfikowanych jako zatrudnieni, ale niepracujący z innych powodów. BLS stwierdza, że pracownicy ci są prawdopodobnie źle sklasyfikowani jako zatrudnieni, gdy w rzeczywistości są bezrobotni. Przymusowa praca w niepełnym wymiarze godzin z przyczyn ekonomicznych wzrosła o 6,6 mln i można ją traktować jako osoby w połowie bezrobotne (tj. wkład w wysokości 3,3 mln).

Bureau Labor Statistics

Sumując powyższe liczby otrzymamy prawie 42 miliony bezrobotnych. Utrzymując mianownik cywilnej siły roboczej na poziomie 164,5 mln w lutym, daje to 25,5% szacunku dla efektywnego bezrobocia, a jeśli Steve Englander traktowałby mimowolnych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin jako całkowicie bezrobotnych, wynikająca z tego stopa bezrobocia wyniosłaby 27,5%. Poniższa grafika przedstawia różne stopy bezrobocia liczone wobec różnych metodologii:

Bloomberg

Jak widzimy, oficjalna stopa bezrobocia to zaledwie 15%, podczas gdy niektóre wyliczenia dochodzą do wyników rzędu 27%, czyli 80% więcej.  

Stopa bezrobocia w USA od TradingView

Maciej Kmita

Grafika tytułowa tutaj.

Komentarze