Rząd planuje wyłączenie stabilizacyjnej reguły wydatkowej

Z powodu epidemii koronawirusa Ministerstwo Finansów planuje wyłączenie stabilizującej reguły wydatkowej. Najprościej mówiąc jest to kwota wydatków organów i odpowiednich jednostek na zaplanowana na dany rok. Oblicza się ją odpowiednim wzorem, który pominiemy na potrzeby artykułu. Pełni ona funkcję zabezpieczającą przed nadmiarem wydatków publicznych i deficytu budżetowego.

2020 rok będzie wyjątkowo trudny

Zawieszenie reguły wydatkowej pozwoli na nadzwyczajną ekspansję fiskalną. Powodem planowania takiego ruchu są przewidywania na 2020 rok, który obfitować ma w wydatki rządowe przy zmniejszeniu dochodów do budżetu państwa. Wyłączenie reguły jest dozwolone w przypadku stanu wyjątkowego, wojennego lub klęski żywiołowej. Rząd pracuje nad tym, by dodać kolejne ustępstwo od zasad wprowadzenia reguły – stan epidemii. Dodatkowym warunkiem jest to, że deficyt budżetowy musi być większy niż 3%.

Czemu miałoby to służyć?

Powodem takich działań rządu jest chęć wytworzenia dodatkowej przestrzeni fiskalnej. Oznacza to, że w planach jest pompowanie w gospodarkę większych ilości pieniędzy. Pytanie tylko do kogo one trafią? Czy rząd zdecyduje się na utrzymanie dotychczasowej tendencji do redystrybucji pieniędzy. Link do artykułu tutaj.

Do 4 lat zawieszenia reguły

Stabilizacyjna reguła wydatkowa jest wyjątkowa ważna z punktu widzenia inwestorów, którzy pożyczają państwu pieniądze oraz agencji ratingowych oceniających państwo pod kątem kondycji gospodarczej. Resort finansów poinformował, iż zawieszenie reguły będzie stopniowo anulowane w ciągu dwóch do czterech lat od zakończenia epidemii koronawirusa. Zależeć będzie to przede wszystkim od tempa spadku gospodarczego. Planowany spadek 2020 to 3,5 procent.

Podsumowując

Ekspansywna polityka fiskalna w czasie kryzysu nie jest niczym nadzwyczajnym. To wskazane, aby odpowiednio inwestować w państwo, jeśli działania są odpowiednio ukierunkowane na podmioty, które wartość mogą pomnażać dalej. Przy właściwej polityce monetarnej i założeniu, iż epidemia będzie słabnąć, plan ma prawo wypalić. Tylko najważniejsze jest właściwe ukierunkowanie tego strumienia pieniędzy.

Dla osób chcących odpocząć od tematów trudnych zapraszam tutaj. Poprzednie artykuły tutaj. Zapraszam do komentowania.

źródło: tutaj
grafika tytułowa: https://tiny.pl/778cs

Komentarze