Posiedzenie RPP nie przynosi zmian. Dobrze? Źle?

1 110

Ostatnie posiedzenie RPP (Rada Polityki Pieniężnej) nie przyniosło zmian w stopach procentowych. W komunikacie opublikowanym 15 września po południu zaprezentowano te same wartości referencyjne co po ostatnim spotkaniu.

Rada podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:

•referencyjna 0,10%;

•lombardowa 0,50%;

•depozytowa 0,00%;

•redyskontowaweksli 0,11%;

•dyskontowa weksli 0,12%.

Rada Polityki Pieniężnej

Posiedzenie RPP przyniosło również decyzję o kontynuacji operacji zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. To w jak dużym stopniu RPP będzie ingerowała w rynek poprzez ten instrument finansowy zależeć ma od aktualnej sytuacji na rynkach.

Banki nadal będą mogły liczyć na tzw. kredyty wekslowe, które przeznaczone są na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

posiedzenie RPP stopy
Stopy procentowe utrzymywane są na rekordowo niskim poziomie, ale pod linią „0” mamy jeszcze sporo miejsca…

Sytuacja na świecie zgodna z przewidywaniami

Strefa Euro zaliczyła spadek PKP w drugim kwartale tego roku o 14,7% r/r. W Polsce sytuacja przedstawia się nieco lepiej, gdyż według danych NBP spadek ten wynosi 8.2% r/r. Rada dostrzega poprawę nastrojów oraz ożywienie aktywności gospodarczej, a jako plus odczytywać należy również inflację, która w sierpniu obniżyła się do poziomu 2,9% r/r.

Prognozy na przyszłość

Posiedzenie RPP zaowocowało tradycyjnie już pewnymi prognozami na przyszłość jakie zawarto w komunikacie. Zakłada się w nich, że ożywienie gospodarcze będzie kontynuowane. Na skalę „odbicia” wpływać będzie oczywiście koronawirus i decyzje jakie będą w związku z tym podejmowane. Nie bez znaczenia będzie też niższa dynamika dochodów oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych.

Panowie, gramy swoje!

Wydaje się, że RPP stosuje stare piłkarskie hasło, które niejedna drużyna usłyszała przed wyjściem na murawę. Póki co na horyzoncie nie widać zapowiedzi bardziej drastycznych działań, a użyte instrument wydają się przynosić zakładane rezultaty. Pozostaje zadać sobie pytanie co stanie się, jeśli na świecie dojdzie do pogłębienia kryzysu w wyniku podtrzymania „pandemii”? Czy Polska będzie w ogóle w stanie przy pomocy RPP i rządu wpłynąć na nasza sytuacje gospodarczą? Czy może „pandemia” będzie powoli wygaszana? Może w USA będziemy mieli kontynuację, a nie rewolucję i zaliczymy parę kolejnych lat spokoju po pamiętnym roku 2020. Czas pokaże. Zważywszy na dynamikę wydarzeń, aż strach cokolwiek prognozować, gdyż łatwo można wyjść na głupka. Trzeba czekać na następne posiedzenie RPP, które zaplanowano na 7 października i na dane z szerokiego świata.

Krzysztof Kuska

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz ostatni odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze