Bezrobocie w Wielkiej Brytanii rośnie. Co po finalizacji Brexitu?

pixabay.com
1 255

W Wielkiej Brytanii wzrasta stopa bezrobocia. Według najnowszych danych zaprezentowanych przez Office for National Statistic (OSI), w okresie od marca do sierpnia przybyło aż 695000 bezrobotnych.

W miesiącach od maja do lipca odnotowywano wzrost poziomu bezrobocia, ale pomimo tego wzrósł poziom zatrudnienia oraz spadł wskaźnik braku aktywności pracowniczej.

Najgorzej wśród młodych?

W ostatnim kwartale zanotowano duży spadek zatrudnienia wśród najmłodszych pracowników. Liczba ludzi, którzy czasowo nie pracują spadła, ale nadal wynosi ponad 5 milionów. Z tego ponad 2,5 miliona ludzi w Wielkiej Brytanii jest na bezrobociu od ponad trzech miesięcy. W związku z pandemią pracę stracić miało 250000 osób, które nie otrzymywały wynagrodzenia w lipcu 2020 roku.

Wielka Brytania bezrobocie liczba przepracowanych godzin
Najbardziej skutki COVID-19 widać w całkowitej liczbie przepracowanych godzin.

Całkowita liczba przepracowanych godzin wzrosła w porównaniu z ostatnim raportem, ale nadal pozostaje na niskich poziomach. Liczba mieszkańców pobierających zasiłki osiągnęła w sierpniu tego roku 2,7 miliona i wynosiła aż o 120,8 procenta więcej niż w marcu 2020.

Wielka Brytania bezrobocie
Najwyższy spadek zatrudnienia obserwowany jest w grupie wiekowej 16-24

Z ostrożnością do danych

Jak wskazuje OSI wszystkie dane tradycyjnie zbierane są dzięki ankietom przeprowadzanym w gospodarstwach domowych i wśród przedsiębiorców. W związku z tym, że nie sposób przepytać wszystkich, wskazywane liczby są jedynie szacunkami bazującymi na próbkach. Dodatkowy wpływ na dane mógł mieć również fakt zmiany sposobu przeprowadzania rozmów. Z tradycyjnych kontaktów twarzą w twarz musiano sięgnąć po rozmowy telefoniczne.

Wielka Brytania bezrobocie czas poza pracą
Znaczny odsetek ludzi zarabia mniej niż połowę swojego dotychczasowego wynagrodzenia.

Więcej bezrobotnych, ale i więcej zatrudnionych

W Wielkiej Brytanii rośnie bezrobocie, ale rośnie również liczba zatrudnionych. Według szacunków za okres od maja do lipca, 32,98 miliona ludzi w wieku powyżej 16 lat było zatrudnionych. Liczba ta jest większa o 202000 w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Jest za to mniejsza o 12000 w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Wzrost bezrobocia w Wielkiej Brytanii jest wyrównany spadkiem liczby osób w innych grupach, które nie mają pracy i potencjalnie mogłyby jej szukać.

Jeśli chodzi o bezrobotnych, czyli takich, który nie pracują, a szukają pracy i są w stanie ją rozpocząć w ciągu dwóch tygodni, to jest ich w Wielkiej Brytanii 1,4 miliona. Liczba ta jest o 104000 większa niż rok temu i o 62000 większa niż w poprzednim kwartale.

Co dalej? Co po finalizacji Brexitu?

Miesiące od marca do lipca były stosunkowo bezpieczne dla pracujących w wielkiej Brytanii. Do akcji wkroczyły programy utrzymania pracy, ale wiecznym dosypywaniem zasiłków nie da się utrzymać państwa w ruchu. Wydaje się, że powtórka z pierwszych miesięcy COVID-19 byłaby zabójcza dla gospodarki i bezrobocie w Wielkiej Brytanii mogłoby gwałtownie wzrosnąć. W związku z tym można zakładać, że podejście do „pandemii” będzie bardziej wyważone.

Finalizacja Brexitu może nałożyć się na problemy z COVID-19 i pogłębić problemy przed jakim stoi Wielka Brytania. Od dawna mówi się o tym, że sektor który może najbardziej ucierpieć to finanse. Doskonałym przykładem jest tutaj potentat rynku maklerskiego Interactive Brokers. Firma operująca do tej pory na Europę poprzez swój dział w Wielkiej Brytanii przeniesie klientów do innych państw. Trafią oni do Luksemburga (tam zapewne pójdą „specjalni” klienci) oraz do Irlandii i na Węgry, w zależności od miejsca zamieszkania. Takich firm siłą rzeczy będzie więcej. O odpływie mówi się o tym od dawna, ale są też sygnały, że efekt może nie być tak spektakularny jak początkowo zakładano.

Krzysztof Kuska

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz ostatni odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze