Złoto przebiło poziom 1800 USD, Bazylea III od 1 stycznia 2022 roku w Wielkiej Brytanii – Złoty Przegląd z FlyingAtom.gold, 13.12-19.12.2021

4 917

FED kolejny raz ogłosił, że nie podniesie stóp procentowych, co w połączeniu z paniką dotyczącą nowego wariantu wirusa wpłynęło pozytywnie na kurs złota. 1 stycznia 2022 roku w Wielkiej Brytanii zaczną obowiązywać regulacje Bazylea III.

Cena złota przebiła poziom 1800 USD

Złoto przebiło poziom 1800 USD/uncja co jest pierwszym takim przypadkiem od 22 listopada bieżącego roku. Na taki stan rzeczy wpłynęło kilka czynników. Jednym z najważniejszych było posiedzenie FED, na którym ogłoszono, że stopy procentowe nie zostaną podwyższone. Taka decyzja wpłynęła także na dolara, którego kurs się osłabił. Mimo że FED ogłosił podniesienie stóp nawet o 0,75 pkt procentowego, dodatkowo podjął decyzję o przyspieszeniu taperingu QE w 2022 roku, większość inwestorów miało to już wkalkulowane w swoje decyzje i informacje te, nie wpłynęły pozytywnie na dolara.

Bazylea III od 1 stycznia 2022 roku w Wielkiej Brytanii

1 stycznia 2022 roku w Wielkiej Brytanii zaczną obowiązywać regulacje Bazylea III, dzięki którym złoto fizyczne zwiększy swoje znaczenie w systemie bankowym. Złoto będzie teraz zaliczanie do Tier1 asset, czyli złoto leżące w bankowym skarbcu będzie traktowane na równi z gotówką czy też obligacjami skarbowymi. Dotychczas zaliczane było do Tier3 asset i traktowany był jako surowiec. Od 1 stycznia złoto będzie również traktowane jak waluta obca, co powinno wpłynąć na zwiększenie na nie popytu przez banki komercyjne.

Regulacje Bazylea III w Stanach Zjednoczonych obowiązują od 1 lipca 2021, a w krajach Unii Europejskiej zostały wprowadzone w latach 2010-2017.

FlyingAtom Gold

FlyingAtom Gold posiada w swojej ofercie złote i srebrne sztabki oraz monety bulionowe renomowanych na całym świecie producentów. Monety i sztabki tych producentów można bez problemu sprzedać na całym świecie ze względu na ich międzynarodową renomę i rozpoznawalność.

Sprawdź ofertę na stronie FlyingAtom.Gold.

Komentarze