Wirus niszczy branżę naftową | Shell odpisuje 22 miliardy USD

922

Shell odpisuje 22 miliardy

Firma Royal Dutch Shell opublikowała prognozę na drugi kwartał 2020 r. We wtorek rano, firma paliwowa ostrzegła, że skasuje ze swoich ksiąg finansowych aktywa o wartości do 22 mld USD i zrewiduje swoje długoterminowe prognozy cen energii. W prognozie możemy dokładnie przeczytać:

Jest to aktualizacja prognoz na drugi kwartał 2020 r., podanych w ogłoszeniu o wynikach za pierwszy kwartał 30 kwietnia 2020 r. Przedstawione tutaj skutki mogą różnić się od faktycznych wyników i mogą zostać sfinalizowane z wyników za drugi kwartał 2020 r.

O ile nie wskazano inaczej, przedstawione wpływy po opodatkowaniu odnoszą się do zarobków opartych na bieżącym koszcie dostaw, przypadających na akcjonariuszy, z wyłączeniem zidentyfikowanych pozycji.

Ponadto, biorąc pod uwagę wpływ COVID-19 i trwające trudne środowisko cen towarów, Shell nadal dostosowuje się, aby zapewnić odporność firmy. W związku z tym Shell ogłasza dziś zrewidowaną długoterminową perspektywę cen towarów i marż, która prawdopodobnie spowoduje niepieniężne pogorszenie wyników w drugim kwartale. Szczegółowe informacje na temat perspektyw i upośledzeń podano w dalszej części tego dokumentu”.

Wirus niszczy branżę naftową

Angielsko-holenderska firma ostrzegła przed poważnymi skutkami pandemii koronawirusa oraz ciągłym spadkiem popytu na produkty energetyczne oraz ich cen. Spowodowało to, że odpisy z tytułu utraty wartości po opodatkowaniu wyniosły w drugim kwartale około 15–22 mld USD:

W oparciu o te przeglądy, w drugim kwartale spodziewane są łączne odpisy po opodatkowaniu w wysokości od 15 do 22 miliardów USD. Odpisy aktualizujące są zgłaszane jako zidentyfikowane pozycje i nie oczekuje się wpływu w drugim kwartale. Orientacyjny podział na segmenty przedstawia się następująco:

Zintegrowany gaz 8–9 mld USD, głównie w Australii, w tym częściowa utrata wartości aktywów QGC i Prelude

Wydobycie 4–6 mld USD, głównie w łupkach w Brazylii i Ameryce Północnej

Produkty naftowe 3–7 mld USD w całym portfolio rafinerii„.

Pozycja rynkowa

Odpis aktywów rzędu 22 miliardów USD to zdecydowanie bardzo zła informacja dla inwestorów Shella. Nie oznacza to bezpośrednio, że firma straciła 22 miliardy. Jej potencjał inwestycyjny i produkcyjny został jednak mocno zredukowany.

Jak widać, zaraz po ogłoszeniu wyników ceny akcji spółki spadły z 17 USD do 16 USD. Aktualnie dalej utrzymują się w tych okolicach i nie widać większych ruchów na rynkach.

Cena akcji Shell od TradingView

Warto również przypomnieć, że miesiąc temu spółka Shell ogłosiła zmniejszenie dywidendy po raz pierwszy od 75 lat.

Finansowy Krytyk

Komentarze