Dom Maklerski BOŚ podwyższył cenę akcji KGHM

Analitycy DM BOŚ podwyższyli cenę docelową akcji KGHM Polska Miedź SA do 133 złotych z 56 złotych, a rekomendację do „trzymaj” z „sprzedaj”.

Raport sporządzono przy kursie 117,2 złotych, podczas gdy w środę, 14 października br. o godz. 10.05 jedna akcja KGHM kosztowała 121,4 złotych. „Poziom cen miedzi i srebra w ostatnich tygodniach przekroczył nasze oczekiwania. Zakładaliśmy wcześniej negatywny wpływ pandemii i spowolnienia gospodarczego na te ceny, a tymczasem trzymiesięczne kontrakty na LME sięgają prawie 25 tys. zł za tonę (+12 proc. rdr). Wygląda na to, że kluczową rolę na rynku miedzi odegrała ograniczona podaż surowca” – napisano w raporcie. „Ceny spot srebra (w PLN) zanotowały również spektakularny, bo aż 32 proc., wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. W obecnych warunkach makroekonomicznych jesteśmy zmuszeni przyjąć założenia wyższych cen tych surowców, co z kolei istotnie podwyższa nasze prognozy finansowe dla KGHM” – dodano.

Notowania KGHM Polska Miedź SA w październiku 2020 r.

Zdaniem ekspertów obecna wycena odzwierciedla bieżące ceny miedzi i srebra. W opracowaniu założono nieco wyższe ceny miedzi, natomiast niższe ceny srebra od obecnych. „Każde widoczne odchylenie cen surowców w górę/dół w stosunku do naszych oczekiwań spowoduje podwyższenie/obniżenie naszej wyceny” – podano w raporcie.

KGHM z optymistyczną prognozą

Analitycy DM BOŚ szacują, że w 2020 r. przychody KGHM wyniosą 23,234 mld złotych, a w kolejnym roku wzrosną do 25,176 mld złotych. Skorygowana EBITDA wyniesie w tych latach 6,28 mld złotych i 7,57 mld złotych, a skorygowany zysk netto wyniesie 2,523 mld złotych i 3,594 mld złotych.

KGHM jest obecnie jednym z wiodących koncernów wydobywających rudę miedzi i metali nieżelaznych i produkujących oraz jednym znajwiększych polskich eksporterów. Spółka eksploatuje największe w Europie złoże rudy miedzi, posiada także uprawnienia do eksploatacji złóż na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Chile. Przedsiębiorstwo jest uznawane za szóstego producenta miedzi elektrolitycznej i drugi srebra na świecie. Grupa produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze