Spółki giełdowe sprzedały rekordową ilość akcji w historii w ostatnim kwartale

Rekordowa sprzedaż ilość akcji w historii

Jeśli chodzi o bessę na rynku, agresywna sprzedaż akcji przez osoby na wysokich stanowiskach w korporacjach, jest tradycyjnie postrzegana jako jeden z najważniejszych sygnałów alarmowych o tym, że zbliżamy się do końca hossy. W końcu nikt nie zna lepszych perspektyw dla swoich firm niż ludzie, którzy je prowadzą. Tuż za nimi kroczą firmy sprzedające własne akcje. Logika jest prosta: po co sprzedawać dzisiaj, jeśli uważasz, że jutro możesz uzyskać lepszą cenę. Odpowiedź jest prosta: nie sprzedajesz, ale w niektórych sytuacjach trzeba spieszyć się, aby zyskać na rynku.

W takim okresie, jak ten obecny, istnieje mnóstwo wskaźników alarmowych dla rynku akcji. Niektórzy głoszą, że bessa już za nami. Jednak coraz częściej pojawiają się głosy, że najgorsze przed nami. Jak wynika z poniższego wykresu opracowanego przez szefa Goldman Sachs Sales European Equity, Marka Wilsona, spółki giełdowe nie sprzedały tak dużej ilości akcji w jednym kwartale od… cóż, początku istnienia rynków kapitałowych.

spółki giełdowe

Goldman Sachs

Kolejny rekordowy okres

Według danych Bloomberg, oferty wtórne na rynku akcji w USA zebrały 113 miliardów dolarów w drugim kwartale, najwięcej w historii. Prawie 400 transakcji, które wyceniały ten kwartał, jest również najbardziej wszechstronnych.

W swoim raporcie, Goldman Sachs wspomina:

Niedługo skończymy kolejny rekordowy miesiąc globalnej emisji akcji, a czerwiec ma przyćmić ostatni rekord z maja; liczby (> 230 mld USD podaży w ciągu 7 tygodni) i zdolność rynku do wchłonięcia tej znacznej podaży, były imponujące.

Poniższy wykres przedstawia zdolność rynku do wchłonięcia emisji akcji spółek giełdowych z ofert wtórnych. Jak widać, w ostatnim tygodniu było to 100%!

spółki giełdowe

Goldman Sachs

Kierunek północ!

Od 2 miesięcy mamy do czynienia z bardzo agresywnymi wzrostami nie widzianymi od dziesiątek lat. Gdybyśmy nie byli po mocnych spadkach w marcu, to można by postawić duże pieniądze, że mamy do czynienia z końcówką hossy. Z drugiej strony wielu nada czyha na drugą falę spadków i strzyżenie owiec. W tym przypadku owca nie przeżyje, jeżeli wilk ma być syty.

Poniżej wykres globalnego rynku akcji:

MSCI World od TradingView

Finansowy Krytyk

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze