InventionMed podpisał umowę o poufności z Cutera Inc.

1 937

Spółki zamierzają nawiązać współpracę w zakresie rozwoju symulatorów medycznych.

– Cieszymy się, że tak znaczący podmiot jest zainteresowany naszą technologią – powiedział Tomasz Kierul, prezes InventionMed. – Włączenie do projektu międzynarodowej klasy specjalistów w dziedzinie dermatologii estetycznej pozytywnie wpłynie na rozwój symulatorów InventionMed dedykowanych tej branży, a także przyśpieszy ich komercjalizację – dodał.

InventionMed stawia na innowacje

InventionMed S.A. to działająca od 2018 r. i notowana na NewConnect polska firma technologiczna działająca w segmencie medycznym. Zespół spółki opracował innowacyjną na skalę światową technologię podwójnej immersji, która łączy w sobie cyberprzestrzeń oraz percepcję czucia. Technologia ta pozwala na realne odczucia – takie jak dotyk, czy opór – przy stosowaniu technologii VR.

Obecnie firma koncentruje się tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii estetycznej i klinicznej. Flagowym projektem rozwijanym przez InventionMed jest TutorDerm – symulator oraz aplikacja które umożliwiają wykonanie działań niezbędnych w leczeniu poszczególnych schorzeń dermatologicznych.

Symulator zostanie zbudowany od podstaw z wykorzystaniem innowacyjnej technologii VR – wirtualnej rzeczywistości. Docelowo, przygotowane aplikacje mają umożliwić symulację wielu różnych zabiegów klinicznych i dermatologicznych. Ponadto aplikacje będą podlegać wersjonowaniu. Dzięki takim działaniom, możliwość symulacji leczenia schorzeń urozmaicana będzie o kolejne przypadki powikłań co pomoże na zdobywaniu nowych doświadczeń przez użytkowników. W zależności od potrzeb tworzone będą kolejne aplikacje, które umożliwią symulację leczenia konkretnych, coraz bardziej skomplikowanych w leczeniu, schorzeń medycznych

Cutera Inc. jest notowanym na giełdzie Nasdaq wiodącym producentem urządzeń dla branży medycyny estetycznej, w tym lasera, na bazie którego InventionMed opracował wirtualny laser TutorDerm. Firma prowadzi bezpośrednią działalność m.in. w Ameryce Północnej, Australii, Japonii oraz Europie, a jej produkty dystrybuowane są w ponad 40 krajach na świecie.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze