Black Pearl bez zysku liczonego w milionach

1 367

Notowana na NewConnect spółka dokonała korekty korekty rozliczenia transakcji nabycia kryptowaluty MCAN.

Przypomnijmy, że w raporcie za I półrocze 2020 r. Black Pearl wykazywała zysk w wysokości 157 203 304,77 złotych. „Po przeprowadzonych konsultacjach z biegłym rewidentem, mając na względzie zasadę ostrożnej wyceny, spółka postanowiła dokonać korekty rozliczenia transakcji nabycia kryptowaluty MCAN, która została wykazana i opisana w Raporcie za II kwartał 2020 roku” – czytamy w komunikacie spółki.

Ostatecznie Black Pearl obniżyła wycenę kryptowaluty MCAN z 352,16 mln złotych do zera, a jej zysk netto z pierwszej połowy 2020 r. zmalał z 157,2 mln złotych do 83,3 tys. złotych. Przedstawiciele firmy zapowiedzieli, że skutki korekty finansowej będą widoczne w sprawozdaniu spółki za trzeci kwartał br. Warto zaznaczyć, że za pakiet kryptowaluty MCAN firma pod koniec czerwca br. wydała ponad 40 mln dolarów.

Notowania Black Pearl w 2020 r. (źródło: WirtualneMedia.pl)

Black Pearl na celowniku GPW

Sytuacja w spółce spółki już wcześniej budziła wiele wątpliwości. W sierpniu br. Giełda Papierów Wartościowych zleciła „dokonanie analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki Black Pearl S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenie dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez tę spółkę działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości”. Termin na wykonanie tego zadania minął we wtorek, 6 października.

W najnowszym komunikacie Black Pearl poinformowała, że zamierza zainwestować w produkcję leków na bazie medycznej marihuany. Firma przyjeła od spółki Medicancoin Greece ofertę współpracy w zakresie budowy fabryki wyrobów farmaceutycznych w okolicach Koryntu oraz stworzenia komponentów do leków na bazie medycznej marihuany z zawartością kannabinoidów produkcji i dystrybucji wyrobów z zawartością CBD, CBG i THC. „Inwestycja kapitałowa Black Pearl S.A. w rynek medycznej marihuany jest kontynuacją strategii blockchainowej z wykorzystaniem waluty cyfrowej MCAN coin” – napisano.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze