Kurs akcji tej spółki wzrósł o 110% w rok. Czy spółka ma szansę na dalszy wzrost?

Spowolnienie gospodarcze w Polsce powinno powodować, że ludzie będą mniej chętni na wakacyjne wyjazdy. W efekcie jeszcze rok temu kurs akcji spółki Rainbow był stosunkowo nisko i wynosił nieco poniżej 16 zł. Jednak okazało się, że ludzie mimo wyższych kosztów kredytów i inflacji nie przestali myśleć o wakacjach poza Polską. Beneficjentem tego była spółka Rainbow, która jest bohaterem dzisiejszego artykułu. Rainbow Tours jest to biuro podróży, które oferuje wycieczki do różnych miejsc na świecie. Oprócz tego jest właścicielem hoteli White Olive.

Jak zachowywał się kurs akcji Rainbow w ostatnich latach?

Akcjonariusze Rainbow przeżyli w ostatnich latach prawdziwy rollercoaster. Kurs akcji spółki wznosił się na szczyty, by następnie spaść na poziomy niewidziane od lat. Branżę doświadczył COVID-19. Ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli spowodował, że ruch turystyczny znacznie zmalał. Odbiło się to na przychodach i zyskach firmy. Nic dziwnego, że jedna akcja była wyceniana podczas dna z 2020 roku na około 5 zł.

W najczarniejszych scenariuszach popyt na usługi turystyczne miał odbudowywać się latami. Jednak okazało się, że już 2022 rok był rekordowy. Pomogła dobra kondycja gospodarki w pierwszej połowie roku oraz napływ sporej grupy zamożnych Ukraińców. To spowodowało, że 2022 rok był lepszy niż 2019.

Tak jak w 2022 roku, również w I Q 2023 roku widać, że podwyżka wakacji nie odbiła się negatywnie na popycie. To spowodowało, że inwestorzy zaczęli z optymizmem patrzeć w przyszłość. Obecnie kurs akcji spółki Rainbow przekracza poziom 40 zł. Analitycy spodziewają się rekordowych wyników za 2023 rok. Powodem ma być m.in. odroczony popyt z lat 2020 – 2021. Część optymistycznych prognoz spodziewa się wyniku netto w 2023 roku na poziomie prawie 100 mln zł. Na fali entuzjazmu kurs w piątek wzrósł aż o 15%.

Rainbow - kurs akcji - widać, że pod koniec 2022 roku akcje były wyceniane nisko, ponieważ rynek obawiał się gorszego sezonu. Jednak od 2023 roku kurs akcji spółki wystrzelił
Źródło: TradingView

Rekordowe wyniki spółki za I Q 2023 roku

Tradycyjnie najlepszym okresem sprzedażowym są wakacje. To wtedy spółka notuje najwyższe przychody ze sprzedaży. 

W przychodach dominują przedpłaty za wakacje. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem dwóch kanałów: własnym oraz agencyjnym. Sprzedaż własna to biura (stacjonarna sieć sprzedaży i call center). Kanał agencyjny to sieć agentów. Zatem przychody z marca mogą dotyczyć wycieczek również z sezonu wakacyjnego.

Warto zauważyć, że 2023 rok jest najlepszym rokiem sprzedażowym w historii spółki. Przychody za pierwsze trzy miesiące znacznie odbiegają (in plus) od historycznych poziomów sprzedaży. Widać to na wykresie poniżej.

Wykres przedstawia sprzedaż spółki Rainbow w podziale na miesiące. W styczniu i lutym 2023 roku sprzedaż wyniosła 200 mln zł. Natomiast w marcu około 150 mln zł. Z reguły w tych okresach sprzedaż wahała się od 50 - 100 mln zł. Szczyt sprzedaży to czerwiec - wrzesień. W 2022 roku w tych miesiącach sprzedaż wahała się od 300 - 400 mln zł miesięcznie.
Źródło: Rainbow

Jak widać wyższe stopy procentowe oraz inflacja nie zahamowały sprzedaży wakacji. Trend podróżowania w Polsce przybiera na sile. W efekcie spółka znacząco zwiększyła skalę działania.

Coraz więcej klientów wybiera bardziej luksusowe wakacje. Nadal jednak dominują wyjazdy w cenie 3,5 tys. zł za osobę na tydzień. Spółka, widząc wzrost popytu na usługi bardzo luksusowych wakacji wprowadziła do oferty usługę Rainbow Elite. 

W I Q 2023 roku spółka wygenerowała przychody na poziomie 556 mln zł (+76,09%). Wzrost skai działania pozwolił spółce znacząco poprawić wynik operacyjny. Zadziałała dźwignia operacyjna. Zysk netto wyniósł w I Q 2023 roku 24,3 mln zł. Rok wcześniej spółka zakończyła I Q stratą przekraczającą 7 mln zł. I Q 2023 rok zakończyła spółka zyskiem wynoszącym 18 mln zł.

Rozstrzał w prognozach

Obecnie firma jest wyceniana na 650 mln zł. W najbliższych latach większość analityków spodziewa się, że zysk na akcję wyniesie 3,3 – 3,4 zł rocznie. To przy wycenie jednej akcji na poziomie 44,5 zł daje wskaźnik PE na poziomie nieco ponad 13. Rynek zakłada także, że w najbliższych latach należy spodziewać się jednocyfrowego tempa wzrostu przychodów. Najprawdopodobniej można znaleźć na polskiej giełdzie spółki wyceniane taniej i mające podobne tempo wzrostu przychodów i zysków. Dlatego inwestor powinien dokładnie rozważyć, czy warto inwestować w akcje tej spółki. Z drugiej strony są biura maklerskie, które uważają, że Rainbow jest w stanie wygenerować nawet około 100 mln zysku netto. Oznaczałoby to, że P/E na 2023 rok wyniesie poniżej 7.

Nota

Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Bithub.pl nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem.

Może Cię zainteresować:

Komentarze