Kurs akcji tej spółki od stycznia spadł o 30%. C/Z poniżej 1. Okazja rynkowa czy pułapka wartości?

JSW to największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Jest także liderem na unijnym rynku koksu. Firma sprzedaje swoje produkty m.in. do hut stali. Kontrakty na dostawę potrafią być naprawdę wielkie. Wartość nowego kontraktu na dostawy węgla koksowego dla ArcelorMittal, są szacowane na 7 mld zł. Ten rok nie jest dobry dla spółki. Kurs akcji od początku roku spadł o kilkadziesiąt procent.

JSW opublikowała wyniki za I Q 2023 roku było one lepsze od oczekiwań analityków. Nie oznacza to jednak, że były lepsze niż rok wcześniej. Nic bardziej mylnego. Wyniki są gorsze niż rok wcześniej. Powdem były wyższe koszty wydobycia oraz spadające ceny surowców. Wycena spółki może wydawać się na pierwszy rzut oka bardzo atrakcyjna. Obecnie firma wyceniana jest poniżej zysku za 2022 rok. Jest to niezbyt częsta sytuacja. 

W 2022 roku gwałtowny wzrost cen surowców był błogosławieństwem dla firmy. Jej przychody wzrosły w tym czasie o 90% r/r. Osiągnęły wtedy wartość 20,2 mld zł. Zysk netto był o prawie 700% wyższy r/r i wyniósł 7,6 mld zł. Były to fantastyczne wyniki.

JSW nie zdecydowało się na wypłatę dywidendy. Zwiększyło za to o 4,2 mld zł Fundusz Stabilizacyjny i zgodziło się na podwyżkę pensji dla górników, które będą kosztować firmę kolejne 580 mln zł. Co więcej, do spłaty pozostała pomoc rządowa w czasach COVID o wartości 600 mln zł (tj. “Tarcza”) oraz podatek od nadmiarowych zysków. Akcjonariusze musieli obejść się smakiem. Najprawdopodobniej nie będzie żadnej dywidendy. W efekcie kurs spółki zaczął powoli spadać. Obecnie kurs akcji jest o 30% niżej niż był na początku roku.

JSW - kurs akcji
Źródło: TradingView

Wyniki za I Q 2023 lepsze od oczekiwań. Jak zareaguje kurs akcji?

Przychody spółki wyniosły w I Q 2023 roku 4 458 mln zł. Oznacza to spadek o ponad 470 mln zł r/r. Analitycy oczekiwali przychodów w okolicy 4,41 mld zł. Wyniki były zatem lekko powyżej oczekiwań.

Wynik EBITDA segmentu węglowego był o prawie 500 mln zł mniejszy niż w roku poprzednim. Wyniósł on 2 038 mln zł. Słabo wypadł również segment koksowy, który wygenerował 169 mln zł straty. Rok wcześniej ten segment wygenerował około 132 mln zł zysku EBITDA.

Cena węgla koksowego spadła w I Q 2023 o 10,6% r/r. Wyniosła 1221,5 zł za tonę. O wiele lepiej wyglądały ceny węgla energetycznego, których cena poprawiła się o 142% r/r i wyniosła 746,4 zł za tonę.

Warto spojrzeć na MCC, czyli Mining Cash Cost, który w I Q 2023 roku wyniósł 638,9 zł za tonę. Oznaczało to wzrost wskaźnika MCC o 49,2% r/r. Jest to negatywna informacja, ponieważ rynkowe ceny zaczęły spadać, a koszty rosną. 

Zysk netto spółki wyniósł 1 266 mln zł. Rok wcześniej zysk wyniósł 1 846 mln zł. Rynek spodziewał się zysku netto na poziomie 1 132 mln zł. Jest to więc kolejne pozytywne zaskoczenie.

Warto dodać, że spółka zgromadziła na rachunkach ponad 5,5 mld zł gotówki i jej ekwiwalentów. W samym funduszu stabilizacyjnym jest ulokowane około 5,1 mld zł. W ciągu kwartału aktywa funduszu wzrosły o około 230 mln zł.

Podsumowanie: warto rozważyć wszystkie za i przeciw

Pułapka wartości jest to sytuacja, w której cena akcji wydaje się atrakcyjna na pierwszy rzut oka. Najczęściej odnosi się to do spółek z niskimi wskaźnikami C/Z (Cena do Zysku). Jednak w rzeczywistości rynek dyskontuje istotne ryzyka, albo pogorszenie wyników w przyszłości. 

W przypadku JSW rynek wydaje się być rozczarowany polityką Skarbu Państwa. Brak wypłaty dywidendy stanowi dla wielu dowód, że akcjonariusze mniejszościowi nie są traktowani z należytym szacunkiem. Spółka obecnie posiada 5 mld zł w gotówce, które trzyma na Funduszu Stabilizacyjnym. Nie zamierza nawet przeprowadzić skupu “przecenionych” akcji. Po drugie rynek zdaje sobie sprawę, że w przyszłości najprawdopodobniej wyniki nie będą tak doskonałe jak teraz. Czytelnik sam musi podjąć decyzję. Wyjścia są dwa: może zaryzykować inwestowanie w spółkę z taką polityką wobec mniejszościowych akcjonariuszy albo może poszukać okazji inwestycyjnych w innym miejscu.

Nota

Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Bithub.pl nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem.

Może Cię zainteresować:

Komentarze