ESPI premium wciąż działa na GPW? Kurs akcji tej spółki wzrósł o 800% w ciągu miesiąca. Co na to KNF?

Wielu inwestorów uważa warszawski parkiet za “bananowy rynek”. Dla niektórych uczestników rynku ta łatka wydaje się w pełni zasłużona. Jako argument podają dziwne zachowanie kursów akcji. Przykładem może być zachowanie kursu STS czy TIM. Jednak wspomniane sytuacje to “pikuś” w porównaniu do tego co niedawno wydarzyło się na akcjach spółki Będzin. Kurs akcji tej spółki wzrósł w ciągu miesiąca o ponad 800%. Smaczku tej sprawie dodaje fakt, że kurs akcji wzrósł bez żadnego istotnego komunikatu ze spółki. Dopiero wczoraj pojawiła się informacja cenotwórcza, która znacznie zmienia perspektywy spółki. Czy takie zachowanie potwierdza efektywność rynku? Może jest odwrotnie i to pewna grupa inwestorów ma dostęp do informacji poufnej szybciej od innych. Niektórzy mówią, że tacy inwestorzy mają dostęp do “ESPI Premium”.

Kurs akcji Będzin - widać, że od końca maja kurs akcji spółki zaczął szybko rosnąć bez istotnej informacji fundamentalnej.
Źródło: TradingView

Będzin – jaki ma profil działalności?

Będzin to spółka z “nudnej” branży. Spółka zajmuje się wytwarzanie, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Oprócz tego firma zajmuje się wytwarzaniem oraz zaopatrywaniem w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Kolejną działalnością jest handel energią elektryczną. Do niedawna wydawało się, że spółka nie ma szans na znaczne zwiększenie skali działania. Wynika to z tego, że rynek energii elektrycznej jest dosyć przewidywalny i dojrzały. Mimo że działalność wydaje się prosta, spółka od 2019 roku generowała stratę z działalności operacyjnej. To spowodowało, że kurs akcji spółki zaczął gwałtownie spadać. W I Q 2023 roku spółka nadal generowała stratę na działalności operacyjnej. Perspektywy spółki wydawały się ciężkie. 

Kurs akcji spółki eksploduje. Co było powodem?

Jednak w czerwcu kurs akcji zaczął bardzo szybko rosnąć. Do 21 czerwca 2023 roku kurs akcji wzrósł o ponad 800%. Logiczne wydawałoby się, że pojawiła się informacja, która zmieniła perspektywy firmy. Jednak jedyne komunikaty, jakie pojawiały się to kupowanie akcji przez insiderów. Oprócz tego znacznie wzrósł obrót na spółce. Pojawił się silny popyt, który znacznie przekraczał wolumen obrotu w ciągu ostatniego roku. Gwałtowny wzrost popytu w połączeniu z ograniczoną podażą akcji doprowadziły do dynamicznego wzrostu kursu Będzina.

Inwestorzy indywidualni są oburzeni tą sytuacją. Swoje żale wylali m.in. na Tiwtterze. Część z nich domaga się interwencji KNF i ukarania winnych. 

https://twitter.com/rditrych/status/1671607248487866369

Dopiero 21 czerwca pojawiła się informacja, że Będzin podpisał umowę o zachowaniu poufności (NDA) w sprawie rozmów dotyczących inwestycji polegających na wdrażaniu reaktorów modułowych w technologii BWRX – 300. Inwestor powinien ostrożnie podchodzić do handlowania akcjami tej spółki.

Czy KNF coś zrobi?

Komisja Nadzoru Finansowego z pewnością przyjrzy się transakcjom dokonanym w okresie gwałtownego wzrostu kursu akcji. Problemem będzie z pewnością udowodnienie kupującym, że mieli dostęp do informacji poufnej. Jednak ta sytuacja jest na tyle szokująca, że można zakładać, że KNF będzie chciał wyjaśnić nietypowe zachowanie kursu akcji Będzin.

Może Cię zainteresować:

Komentarze