Kryptowaluty i księgowość #1 – odpowiedzi na Wasze pytania

W dzisiejszym opracowaniu znajdziecie odpowiedzi na pytania, które zadaliście po opublikowaniu artykułu „Kryptowaluty i księgowość #1”.

Pytanie zadane przez „Grabus”:

Czy jeśli już prowadzę działalność gospodarczą w innym zakresie, to muszę „wciągnąć” w tą działalność również sprzedaż kryptowalut na giełdzie? Czy mogę się rozliczyć ze sporadycznych transakcji jako osoba fizyczna?

Jeśli działalność w zakresie obrotu kryptowalutami posiada cechy działalności gospodarczej (jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły) to powinno się uwzględnić te transakcje w ramach tej działalności. Jeśli transakcje kupna i sprzedaży kryptowalut dokonujemy w sposób sporadyczny, to możemy je rozliczyć na deklaracji Pit-36 jako zbycie praw majątkowych.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku działalności gospodarczej, obowiązek zapłaty podatku pojawia się w trakcie trwania roku podatkowego w formie tzw. „zaliczki na podatek”. Oznacza to, że jeśli osiągamy dochód np. we wrześniu to do dnia 20 października musimy zapłacić należny podatek.

W przypadku rozliczania sporadycznych transakcji jako osoba prywatna, podatek mamy obowiązek zapłacić dopiero do 30 kwietnia następnego roku. De facto, w pierwszym przypadku Urząd Skarbowy otrzymuje pieniądze z podatków wcześniej.

Pytanie zadane przez „Tmk”:

Czy podatek płaci się przy dochodzie ze sprzedaży kryptowalut przewyższającym kwotę wolną, czy też dochód ze sprzedaży dodaje się do pozostałych dochodów i płaci podatek od całości?

Przychód ze sprzedaży kryptowalut wykazany na deklaracji Pit-36 łączy się z pozostałymi źródłami przychodów, które rozliczane są również według skali podatkowej. Są to min:

Przychód ze stosunku pracy,
Emerytury i renty,
Działalność gospodarcza,
Działalność wykonywana osobiście w ramach umów zlecenie i o dzieło,
I inne źródła.

Pytanie zadane przez „roman”:

Czy trading crypto>crypto to też działalność? Czy tylko wymiana crypto>fiat to działalność?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno moment obowiązku podatkowego powstaje dopiero w momencie wymiany crypto na fiat.

Jeśli chodzi o ustalenie czy wymiana cypto na crypto to już działalność gospodarcza, to pojawia nam się ten sam problem jak w przypadku innych transakcji odbywających się w zakresie kryptowalut. I tutaj znów należy wrócić do definicji zawartej w art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Czytamy w niej, że „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że działania w zakresie wymiany jednej kryptowaluty na drugą, to już działalność gospodarcza.

Pytanie zadane przez „Blink”:

W którym momencie dochodzi do obowiązku podatkowego? Czy w momencie wypłaty waluty PLN, USD, EUR na konto imienne (prywatne) w Banku czy może w momencie zamiany kryptowaluty na samej giełdzie i trzymanie jej na rachunku udostępnionym przez samą giełdę w walucie PLN, USD, EUR w celu dalszej reinwestycji (przypadek BitBay), czyli nie dochodzi do przelewu z rachunku giełdy na rachunek imienny (prywatny)?

Moment obowiązku podatkowego powstaje w momencie wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną uregulowaną prawnie tj. PLN, USD, EUR. Jest to moment dokonania tej transakcji na samej giełdzie i nie ma tutaj znaczenia czy pieniądze z giełdy zostały przelane na konto bankowe czy nie.

Pytanie zadane przez Maurycego Kostmanowicza: 

Jeśli zamienię te BTC na złotówki i przeleje je na konto np. w mBanku to mam to gdzieś zgłosić od razu? Kiedy i jak to rozliczyć?

Odpowiedź do tego pytania znajduje się w artykule „Kryptowaluty i księgowość #1”  – proszę się z nim zapoznać.

Rozliczenia dokonuje Pan w terminie do 30 kwietnia na formularzu Pit-36. Zlicza się łączny przychód z tytułu sprzedaży kryptowalut w danym roku podatkowym. Nie ma znaczenia czy pieniądze zostały przelane na konto bankowe czy zostały na giełdzie.

Pytanie zadane przez Dominika Synowca:

Załóżmy że: kupiłem 10 BTC płacąc za nie 50 tysięcy pln. Następnie na rożnych giełdach, dzięki handlowi krypto pomnożyłem moje BTC i mam ich teraz 20, które są warte 320 tysięcy pln. Postanowiłem to 20 BTC wymienić na sztabki złota ( za co dostałem fakturę), a pózniej sprzedałem je po 7 miesiącach. Przez ten czas ceny złota wzrosły i dlatego po jego sprzedaży mam na koncie 400 tysięcy pln. Teoretycznie nie muszę płacić podatku (?), a jak jest w praktyce? Czy to dobry sposób zamiany kryptowalut na złotówki?

W podanym przykładzie moment obowiązku podatkowego powstaje w chwili wymiany BTC na sztabki złota. Tutaj zachodzi transakcja barterowa.

Pytanie zadane przez Mateusza Pileckiego:

Jak rozliczać się z miningu i wszystkich „wykopanych” krypto, które pozyskuje w ten sposób? Czy można wrzucić to w jakiś sposób w ryczałt i płacić 3%?

Niestety przy tego rodzaju działalności nie mamy możliwości skorzystania z ryczałtu. Działalność w zakresie emisji waluty elektronicznej i handel nią (kupno, sprzedaż) za pośrednictwem Internetu, klasyfikowana jest przez służby statystyki publicznej pod numerem PKD 64.19.Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”. Usługi sklasyfikowane pod tym numerem, możemy znaleźć w załączniku nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, których świadczenie wyłącza z możliwości opodatkowania ryczałtem.

Pozostaje wybór między podatkiem liczonym według skali podatkowej lub podatek liniowy 19%.

Pytanie zadane przez Dawida Hansona:

Czy ma znaczenie miejsce zakupu i sprzedaży kryptowaluty (giełda polska, giełda w UE, giełda poza UE)? Ewentualnie czy ma znaczenie posiadanie działalności gospodarczej w tych krajach lub rezydencji?

Jeśli zbywamy kryptowaluty jako osoba fizyczna bez działalności gospodarczej, to obowiązek podatkowy powstaje w kraju, w którym jesteśmy rezydentami podatkowymi.

Inna sytuacja występuje, jeśli równocześnie prowadzimy w jednym kraju działalność gospodarczą, a w drugim jesteśmy rezydentemi i dodatkowo uzyskujemy przychód z tytułu umowy o pracę. Takie sytuacje należy przeanalizować indywidualnie na podstawie przepisów obu krajów i uwzględniając umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pytanie zadane przez Dawida Hansona:

Istnieją firmy zagraniczne (w UE i poza UE) które po otrzymaniu eksportu operacji użytkownika (w postaci pliku xls) z jego konta na giełdzie kryptowalut dokonują odpowiednich wyliczeń należnego podatku. Nie współpracowałem z nimi, ale teoretycznie rozważam. Czy ich kalkulacje mogą być podstawą do wyliczeń przeze mnie należnego podatku i służyć jako dokument weryfikacyjny dla US w Polsce, zwłaszcza jeśli będzie w języku angielskim?

Kalkulacje wykonane przez jakiekolwiek firmy nie stanowią dokumentu weryfikacyjnego dokonanych transakcji. Mogą jednak być pomocne przy takiej weryfikacji i mogą ułatwić wyliczenie należnego podatku.

Najważniejszym dokumentem potwierdzającym zakup i sprzedaż kryptowalut jest historia transakcji pobrana z giełdy.

Pytanie zadane przez Górnik_515:

Rozważmy taką sytuację. Posiadam Bitcoiny i sprzedaję je za złotówki. Wypłacam kasę z giełdy i na moim koncie ląduje spora ilość złotówek. Po paru dniach decyduje się na ponowny zakup BTC, ale na innej giełdzie i dajmy na to w innej walucie USD lub EUR. Gdy mam konto walutowe to pieniądze sobie przerzucę. Nie ma zysku, nie ma podatku? Jestem czysty i nie muszę do takich operacji mieć działalności?

Tego rodzaju pytania powtarzają się bardzo często, więc jeszcze raz postaram się wyjaśnić jak prawidłowo rozliczyć to w praktyce.

W podanym przykładzie przychód powstał w momencie wymiany bitcoinów na złotówki. Kwotę otrzymaną ze sprzedaży bitcoinów należy rozliczyć w zeznaniu rocznym. Zysk pojawił się w momencie sprzedaży kryptowalut, które zakupione były wcześniej a następnie sprzedane.

Kolejne bitcoiny, które zostały zakupione, będą stanowić przychód dopiero w momencie ich wymiany na walutę tradycyjną. Jednocześnie w tym samym momencie będzie można obniżyć przychód o kwotę zakupu kryptowalut. Tutaj należy zwrócić uwagę, że koszt zakupu kryptowalut musi odpowiadać ilości, które zostały sprzedane, ale po cenie zakupu. Jeśli po zakończonym roku podatkowym posiadamy kryptowaluty, które jeszcze nie zostały wymienione na walutę tradycyjną to one nie mogą obniżać przychodu minionego roku.

Beata Janiszewska
Flyingatom.com

Treść na stronie ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi porady prawno-podatkowej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez czytelników  treści zawartej na stronie oraz za słuszność decyzji podjętych w oparciu o informacje na niej zawarte.

Do chwili obecnej Minister Finansów nie wydał interpretacji ogólnej w zakresie walut cyfrowych. W celu potwierdzenia poprawności własnych rozliczeń podatkowych, sugeruje się wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową.

Cykl „Kryptowaluty i księgowość”:

Kryptowaluty i księgowość #1

Komentarze