Wzrosty bitcoina jak w 2017 roku? Ten sygnał daje podstawy by sądzić, że może to nastąpić już niedługo…

Słabe price action bitcoina w ciągu ostatnich kilku tygodni stało się poważnym ciosem wymierzonym w sentyment inwestorów. Doprowadziło to wielu do przewidywania pojawienia się kolejnych oznak słabości w nadchodzących dniach i tygodniach. Czy jest szansa na wzrosty bitcoina podobne do tych z 2017 roku?

Czekając na bull-run bitcoina…

Wskaźnik Puell Multiple, który historycznie dał sygnał do rozpoczęcia poprzednich trendów parabolicznych bitcoina – w tym tych obserwowanych pod koniec 2017 r. – właśnie teraz przypomina o swoim istnieniu.

Analitycy twierdzą, że kolejny trend wzrostowy BTC może być silny i bardziej zrównoważony niż te obserwowane w przeszłości. Historia pokazuje bowiem, że po długotrwałych okresach konsolidacji, prawie zawsze następowały decydujące ruchy ceny w tym lub innym kierunku.

Rzut oka na bieżącą sytuację

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, bitcoin wyceniany jest na 9286 USD:

wzrosty bitcoina
Wykres BTC

Jest to poziom cen, na którym bitcoin znajduje się już od kilku tygodni. Od tego czasu nieprzerwanie porusza się pomiędzy 9000 USD a 10 000 USD.

Te dwa poziomy oznaczają dolną i górną granicę potencjalnego ruchu ceny. Bitcoin ma jednak pewne wsparcie w dół na poziomie 8,500 USD i opór na wzrost na poziomie 10 500 USD.

Zaznaczmy raz jeszcze, że po okresy intensywnej konsolidacji, cena BTC wykonywała zazwyczaj spore, dynamiczne ruchy. Aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na wykres kryptowaluty w odpowiednim horyzoncie czasowym.

Wysoce prawdopodobne jest zatem, że jeden z wskazanych powyżej regionów wsparcia lub oporu zostanie już wkrótce przełamany przez bitcoina.

Wzrosty bitcoina? Teraz?

Fazy konsolidacji bywają preludium nowych, trwałych trendów a nie tylko krótkotrwałych, ulotnych impulsów cenowych. Cantering Clark mówił o historycznym precedensie stojącym za tym trendem w swoim ostatnim poście na Twitterze:


Puell Multiple daje sygnał do wzrostów tak, jak to miało miejsce w 2017 roku

Puell Multiple to wskaźnik techniczny oferowany, między innymi, przez platformę analityczną Glassnode. Właśnie wszedł on do strefy „kup” po raz pierwszy od wielu tygodni.

Działanie tego wskaźnika odnosi się do strony podażowej ekosystemu Bitcoin – górników Bitcoin i ich dochodów. Puell multiple to iloraz dziennej wartości emisji bitcoinów (w USD) i 365-dniowej średniej ruchomej dziennej wartości emisji.

„Puell Multiple bitcoina wrócił do zielonej strefy„ kup ”po prawie trzech tygodniach. Dla inwestorów z długoterminowymi horyzontami czasowymi poziomy poniżej linii 0,5 historycznie stanowiły doskonałe punkty wejścia w BTC ” informuje Glassnode:

wzrosty bitcoina
źródło: Glassnode

Patrząc na powyższy wykres wydaje się, że w nadchodzących tygodniach i miesiącach może budować się fundament pod kolejne, paraboliczne wzrosty bitcoina.

Analiza techniczna na Bithub

Od czasu ostatniego halvingu na wykresie ceny BTC dzieje się doprawdy niewiele. Chcesz dowiedzieć się, jakie obserwacje mają w tym zakresie analitycy Bithub – Stokarz i Jurek S? Zajrzyj koniecznie do sekcji „Analizy„. Poniżej linki do ostatnich wydań:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze