Wstrzymaj oddech… | Bitcoin za 500 000 USD? On „wie” kiedy…

Analityk Dave the Wave przewiduje, że bitcoin (BTC) osiągnie ostatecznie wycenę na poziomie 500 000 USD. Co? Gdzie? Kiedy?

Dave to analityk i trader, który trafnie przewidział ubiegłoroczne załamanie kursu bitcoina z 11 600 do 6400 USD. Teraz reaguje na ostatnią analizę BTC przeprowadzoną przez Tylera i Camerona Winklevossa.

Współzałożyciele giełdy kryptowalut Gemini twierdzą, że Bitcoin jest niedowartościowany, o ile jest notowany poniżej 500 000 USD. Argumentując swoją tezę powołują się na prawdopodobieństwo hiperinflacji w USA, która może sprawić, że Bitcoin stanie się aktywem „bezpiecznej przystani”.

Trajektoria bitcoina

W odpowiedzi Dave podzielił się swoją analizą długoterminowej trajektorii bitcoina. Śledzi ona przeszłe ruchy cen kryptowaluty i wydłużające się cykle. Jego wykres pokazuje, że Bitcoin może osiągnąć 500 000 USD około 2029 roku.

„Kiedy szczyty są„ schodkowe ”, spotykają się na logarytmicznej krzywej wzrostu. Z każdym kolejnym cyklem – od podstawy do szczytu – dodawany jest dodatkowy rok.”

źródło: Twitter Dave the Wave

Trader, który określa siebie jako „BTC Centrist”, opublikował też niedawno prognozę przewidującą, że Bitcoin osiągnie 100 000 USD na początku 2023 roku.

To nieco bardziej konserwatywna prognoza niż ta opublikowana niedawno przez PlanB. To kontrowersyjny analityk, który pojawił się na scenie w zeszłym roku po tym, jak jako pierwszy zastosował model stock-to-flow (S2F) do bitcoina. Najnowsza prognoza PlanB przewiduje, że BTC osiągnie 100 000 USD jeszcze wcześniej, do sierpnia 2021 r.

Najnowszy model PlanB – S2FX umożliwia wycenę różnych rzadkich aktywów, takich jak srebro, złoto i Bitcoin, za pomocą jednej formuły. Przewiduje, że bitcoin będzie wart 288 000 dolarów do końca 2024 roku.

bitcoin
wykres S2FX od PlanB; źródło: tutaj

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze