Willy Woo o BTC | „To scenariusz kupowania dołka”

Bitcoin może być gotowy do dalszego odrodzenia pomimo słabości altcoinów. Pewien analityk zauważył, że BTC właśnie odbił się od kluczowej średniej ruchomej, której wykorzystanie spopularyzował Willy Woo. Ta średnia krocząca powstrzymywała wielokrotnie BTC przed głębszymi spadkami podczas ostatnich korekt.

Historycznie istotny sygnał do wzrostów BTC

Jak zauważył Nunya Biniz, wiodąca kryptowaluta doświadczyła właśnie ważnego historycznie sygnału odbicia w górę: po korekcie hossy BTC odbiło się bez cofnięć od 128-dniowej prostej średniej kroczącej.

Jest to informacja istotna o tyle, o ile kryptowaluta znajdowała dotychczas chętnych na kupno na tym konkretnym poziomie wsparcia.

Co na to Willy Woo?

Willy Woo, który spopularyzował użycie powyższej średniej ruchomej, potwierdził prawdziwość sygnału. Zapewnił jednak, że nie była to sugestia dla bitcoinowych hodlerów, aby aktywnie handlować w oparciu o powyższy sygnał.

Jest coś więcej…

Nie jest bynajmniej jedyne wskazanie, które mogłyby potwierdzać byczy sentyment Woo po ruchach korekcyjnych, których bitcoin doświadczył w ostatnich tygodniach. Argumentując swoje przewidywania, Woo wskazał na zwiększony wolumen przechodzenia BTC z rąk do rąk:

„Kolejny impuls zmiany właścicieli dobiegł końca, następny ruch kierunkowy w ciągu najbliższych tygodni będzie prawdopodobnie ruchem w górę. Jest bardzo mało prawdopodobne, że nastąpi jakikolwiek katastrofalny spadek cen”.

Wykres zmian cen BTC od początku roku z analizą analityczną w łańcuchu przeprowadzoną przez Willy Woo (@woonomic na Twitterze)

Zmiany wolumenu „change in hands” bitcoina może być związane z ostatnim zakupem BTC przez MicroStrategy. Firma notowana na NASDAQ nabyła niedawno ponad 10 000 BTC.

Woo dodał, że istnieje jednak ryzyko, że bitcoin potencjalnie spadnie, aby szybko wypełnić lukę futures na CME:

„Wciąż jestem ostrożny w kontekście kolejnego, krótkoterminowego spadku nastawionego na wypełnienie luki. Jak dotąd wygląda jednak na to, że był to „front run” dla płynności, która jest silnie zwyżkowa, jeśli przełamiemy tutaj opór. W spotowych order bookach jest wiele zleceń, które chcą zgarnąć lukę od 9500 USD w górę”.

Najważniejsze jest to, że średnio- i długoterminowy trend Bitcoina pozostaje pro wzrostowy. Jak wyjaśnił Woo: „Jest dużo wsparcia dla zakupów poniżej 10 000, jest to scenariusz kupowania dołka”.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz ostatni odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze