Spadki na rynku kryptowalut | Czerwień, czerwień wszędzie…

12 246

Spadki na rynku kryptowalut. Poniedziałek obudził inwestorów informacją o znaczącej korekcie. Po wyznaczeniu, w dniu wczorajszym, nowego ATH, kurs bitcoina względem dolara uległ znaczącej korekcie. Analitycy przewidują, że pomimo spadku po ponad 2000 USD, kurs BTC/ USD nie powinien zawędrować poniżej 45 000 USD.

Czerwień, czerwień wszędzie…

Cena bitcoina wzrosła wczoraj powyżej poziomu 49 200 USD. Kurs kryptowaluty osiągnął nawet nowy rekord wszech czasów blisko 49 700, po czym rynek wyraził zainteresowanie realizacją zysków.

spadki na rynku kryptowalut
źródło: Coin360

Cena bitcoina spadła gwałtownie, zostawiając za sobą poziomy 48 000 i 47 000 USD. Pierwszym wsparciem, które zatrzymało spadki na wykresie w skali 1H, był poziom blisko 47 600 USD. Niedługo potem nastąpiło również przełamanie poniżej poziomu wsparcia 46 800 USD i 100-godzinnej średniej ruchomej (SMA).

Analiza sytuacji na wykresie bitcoina

Cena skoczyła poniżej ostatniego dołka na poziomie 46 326 USD. Jednak pozostała stabilna powyżej poziomu Fibo 1,236 podczas ruchu w górę pomiędzy 46 326 USD do 49 708 USD.

spadki na rynku kryptowalut
BTC/ USD; źródło: TradingView

Istnieje również kluczowa linia trendu zwyżkowego, która na wykresie godzinnym pary BTC / USD kształtuje się na poziomie blisko 46 000 USD. Jeśli nastąpi przebicie w dół poniżej wsparcia linii trendu, cena może spaść w kierunku wsparcia 45 000 USD. Kolejne duże wsparcie jest na poziomie 44 250 USD. Leży ono w okolicy poziomu Fibo 1,618 w zakresie ruchu ceny z poziomu 46 326 USD do 49 708 USD.

Czy BTC ma szansę na świeży wzrost?

Jeśli bitcoin pozostanie powyżej wsparcia linii trendu, może rozpocząć nowy wzrost powyżej 46 800 USD. Pierwszy kluczowy opór znajduje się w pobliżu poziomu 47 000 USD i 100 godzinnej prostej średniej ruchomej.

Udane przebicie powyżej poziomu oporu 47 000 USD i zamknięcie powyżej 100-godzinnej SMA może spowodować nowy wzrost. Następny kluczowy opór znajduje się w pobliżu poziomu 48 000 USD.

  • Godzinny MACD – MACD powoli nabiera tempa w strefie spadkowej.
  • Godzinny RSI (Relative Strength Index) – RSI dla BTC / USD jest teraz poniżej poziomu 50.
  • Główne poziomy wsparcia – 46 000 USD, a następnie 45 000 USD.
  • Główne poziomy oporu – 47 000 USD, 47 400 USD i 48 000 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze