Ostatnim razem, gdy dane on-chain wskazywały ten poziom, bitcoin wzrósł o 150%

8 944

Ostatnie tygodnie obfitowały raczej w spadki niż wzrosty BTC. W odniesieniu do ostatnich szczytów, wyznaczonych zaledwie dwa dni temu, kryptowaluta spadła o około 2-3%. Od szczytów YTD, ustalonych dwa tygodnie temu, bitcoin spadł jeszcze niżej, bo do 20%. Czy „król” może być gotowy do powrotu w górę? Ostatnim razem, gdy ten konkretny wskaźnik on-chain był na tak niskim poziomie, kurs BTC wzrósł o około 150%. Jak będzie tym razem?

ATH bitcoina do końca roku?

Poniższy wykres z 17 września pokazuje, że „Exchange Whale Ratio” (EWR) osiągnął roczny dołek. Wskaźnik ten śledzi liczbę BTC będących własnością wielorybów, które wysyłają one na giełdy w stosunku do wpływów ze strony inwestorów detalicznych. Wskazanie jest na poziomie nie widzianym już od wielu lat.

Ostatnim razem, gdy EWR znajdował się na tym poziomie, bitcoin wzrósł z 5000 do 14000 USD w ciągu trzech miesięcy. Jeżeli taki scenariusz miałby się powtórzyć, oznaczałoby to, że pod koniec roku BTC ustanowiłby nowe ATH na poziomie bliskim 30 000 USD.

„Exchange Whale Ratio osiąga najniższy poziom w roku – im mniej wielorybów przenosi środki na giełdy, tym mniej dumpingu i wyższa cena #BTC. EWR to relatywna wielkość 10 największych wpływów do całkowitych wpływów w ciągu dnia na każdą z giełd. Użyłem średniej ważonej dla wszystkich giełd” – napisał w komentarzy do wykresu analityk Ki Young Wu:

bitcoin
źródło: tutaj (kliknij, aby zobaczyć wykres w większej rozdzielczości)

Bull run na bitcoinie tuż za rogiem?

Żeby tego było mało, CryptoQuant opublikował niedawno obszerną analizę wskazującą, że prawie wszystkie długoterminowe sygnały on-chain sugerują obecnie, że bitcoin jest w dobrej kondycji do wzrostów.

Firma analityczna zwróciła uwagę na następujące dziesięć wskaźników, pokazując, że w kontekście długoterminowych ram czasowych znajdują się one w stanie „kup”:

  • Miners’ Position Index
  • Puell Multiple
  • Hash Ribbons
  • All Exchanges Outflow Mean
  • All Exchanges Reserve
  • Stablecoin Supply Ratio
  • All Exchanges Stablecoin Reserve
  • MVRV Ratio
  • Network Value to Metcalfe Ratio
  • Stock to Flow

Powyższe sygnały mają sugerować, że wejście w bitcoin z nastawieniem długoterminowym może być dobrym pomysłem, pomimo niedawnego odrzucenia przy oporze 12 000 USD:

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze