Największe zamknięcie tygodnia w historii bitcoina

Bitcoin zaliczył kolejny kamień milowy, rejestrując najwyższe w historii zamknięcie tygodniowej świecy. Analitycy i inwestorzy spodziewają się, że trend utrzyma się do 2021 r., a niektóre z prognoz przewidują sześciocyfrowe ceny.

Po weekendowym spadku do poziomu 18 000 USD, cena BTC ponownie powróciła do poziomu 19 000 USD. Obecnie plasuje się poniżej 19 300 USD.

źródło: TradingView

Wydaje się, że w tym zakresie utworzył się swoisty kanał, jako że kurs kryptowaluty nie przekracza psychologicznej bariery 20 000 USD. Najwyższa cena zarejestrowana przez tradingview wyniosła (1 grudnia) ponad 19 900 USD, jakkolwiek niektóre giełdy mogły rejestrować wyższe ceny z powodu lokalnego popytu.

Historyczne zamknięcie tygodnia w wykonaniu bitoina

Wielu analityków zauważyło, że Bitcoin zamknął tygodniową świecę po notowaniu 19 000 USD przez praktycznie 7 dni. Podczas rajdu w 2017 roku BTC utrzymywał się powyżej tej wartości tylko przez trzy dni, co doprowadziło na tygodniowej świecy do powstania długich knotów:

W kierunku sześciocyfrowej wyceny…

Inwestor Dan Tapiero, współzałożyciel 10T Holdings, skomentował monumentalny wzrost, którego doświadczył Bitcoin od czasu krachu rynkowego wywołanego przez koronawirusa w połowie marca. Dodał, że powtórka z historii może spowodować wzrost cen na sześciocyfrowe terytorium już w przyszłym roku:

„Niezwykłe jest uzmysłowienie sobie, że zaledwie 9 miesięcy temu bitcoin osiągnął 4000. Prawie 500% wzrost do dzisiaj. 500% rajd z tego miejsca daje nam 100 000 za BTC. Nie sądzę, że może się to wydarzyć w ciągu 9 miesięcy, ale byłoby to po prostu powtórzeniem tego, co zostało zrobione w ciągu ostatnich 9 miesięcy”.

Ekosystem kryptowalut jest w tej chwili wyjątkowo byczy. Swoje trzy grosze do dyskusji dodał również Cameron Winklevoss;

„Wciąż zadaje mi się pytanie, w jaki sposób oceniasz #bitcoin z perspektywy wysoce wyrafinowanych inwestorów. Odpowiedź jest bardzo prosta: podaż i popyt. Otóż ​​to. Wiemy, że podaż jest ustalona na poziomie 21 milionów, więc tak naprawdę wszystko sprowadza się do popytu.”

Czy sześciocyfrowy wzrost w ciągu następnych 12 miesięcy wydaje się nieco na wyrost? Trudno powiedzieć, ale jeśli BTC mógłby przekroczyć obecną barierę, równie dobrze mógłby z łatwością, w krótkim czasie, podskoczyć o 50%…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze