Kurs bitcoina spada | Górnicy dają mocny sygnał sprzedaży

4 249

Kurs bitcoina mocno spada. Od czasu odrzucenia poziomu 9800 USD, cena BTC zaliczyła jak dotąd spadek w wymiarze bliskim 800 USD. Jakie przesłanki stoją za spadkami i co czeka nas dalej?

Dlaczego kurs bitcoina spada?

Wydaje się, że przyczyna ruchów spadkowych leży w dwóch czynnikach. Oprócz odrzucenia na w wysokości 9800 USD, sieć Bitcoin odnotowała wczoraj ogromny wzrost odpływu górników.

kurs bitcoina spada
Wykres BTC

Oznacza to, że górnicy przenoszą swoje kryptowaluty na giełdy. Sygnalizują tym samym, że zamierzają sprzedawać. Jest wysoce prawdopodobne, że bitcoina może czekać w tej kwestii dalsze osłabienie.

Górnicy sprzedają | Co dalej z ceną BTC?

Wygląda na to, że Bitcoin ma pewne wsparcie nieco poniżej swojego obecnego poziomu. W ciągu ostatnich kilku tygodni cena odbijała się pomiędzy poziomem 9000 a 9200 USD. W którą stronę skieruje dalej swoje kroki? Będzie to w dużej mierze zależało od tego, czy kupujący będą w stanie wesprzeć BTC powyżej tego regionu cenowego.

Dane pokazują, że górnicy zaczęli niedawno wysyłać swoje środki na giełdy. Ki Young Ju – CEO firmy analitycznej Blockchain CryptoQuant – wyjaśnił w ostatnim tweecie, że gwałtowne wzrosty odpływu górników są z reguły preludium dużych spadków cen.

kurs bitcoina spada
źródło: Twitter

Aktywność górników sugeruje, że spadki mogą mieć swój dalszy ciąg

Bitcoin dotknął poziomu swojego krytycznego wsparcia 9000 USD. Jest możliwe, że nie utrzyma się ono zbyt długo ze względu na dalsze odpływy górników, które dotychczas miały miejsce.

Ju mówił o tym w poniższym tweecie. Zauważył, że ten ostatni skok wypływów sugeruje, że zanurzenie ceny może być kontynuowane.

Nadal nie jest jasne, czy ta potencjalnie nieuchronna sprzedaż górników wystarczy, aby popchnąć bitcoina poniżej 9 000 USD na dłużej.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze