Jeśli kurs bitcoina zejdzie poniżej tego poziomu…

4 998

Bitcoin konsoliduje obecnie ponad 19000 USD, próbując przekształcić ten poziom w wsparcie. Od dawna jest to kluczowy obszar dla kryptowaluty, a załamania poniżej niego wywołały intensywne wyprzedaże. Co może się wydarzyć, jeśli kurs bitcoina zejdzie poniżej tego poziomu?

Pojawiają się głosy, że dopóki 19 400 USD nie zostanie mocno przełamane do góry i nie zamieni się we wsparcie jest mało prawdopodobne, aby Bitcoin nabrał jakiegokolwiek poważnego rozpędu.

Bitcoin konsoliduje się po weekendowym rajdzie

Jeden z traderów oczekuje kolejnego ruchu do 19 300 USD. Zauważa, że może to wywołać ogromny short-squeeze, który pomoże znacznie zwiększyć cenę Bitcoina w nadchodzących dniach i tygodniach.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji kurs Bitcoina nieznacznie spadł i utrzymuje się na poziomie 19 160 USD. W tym miejscu BTC znajdował się przez ostatni dzień. 19 400 USD nadal pozostaje barierą, która blokuje dalszy wzrost.

Gdy ten poziom zostanie rozbity, kluczowa może okazać się reakcja na poziom 19 000 USD, aby kryptowaluta mogła myśleć o dalszych wzrostach w krótkim terminie.

Jeżeli jednak dojdzie do odrzucenia, może to być początek dośc głębokiej fali spadków. Z takim scenariuszem mieliśmy już do czynienia kilkukrotnie.

Trader twierdzi, że 19 300 USD może wywołać masowy short-squeeze

Jeden z popularnych analityków kryptowalut uważnie obserwuje, jak Bitcoin reaguje na 19 300 USD. Zauważył, że ​​przebicie powyżej tego poziomu może spowodować short squeeze BTC, który w konsekwencji może przyczynić się do wzrostu wyceny kryptowaluty:

„Shorty znów były naprawdę agresywne […]. Przebijemy się przez 19 300 i może dojść do naprawdę mocnego squeezu”.

kurs bitcoina
źródło: Byzantine General

Wcześniej czy później, taki squeeze najprawdopodobniej nastąpi. To nawet oczekiwane zjawisko, aby nieco bardziej poruszyć price action bitcoina. W rezultacie powyższego, niedźwiedzie mogą powoli wychodzić ze swoich krótkich pozycji przy szerszych zakresach wartości BTC poniżej tego kluczowego poziomu.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze