Istotny sygnał sprzedaży na S&P500 | To nie jest dobry znak dla bitcoina

5 809

Według analityka Bitcoin, który śledzi rynki akcji, na wykresie indeksu S&P500 ujawnił się wyraźny sygnał odwrócenia ceny. Czy bitcoin pójdzie w jego ślady?

Analityk Crypt0mer udostępnił poniższy wykres, który pokazuje, że wskaźnik Tom Demark Sequential autorstwa bytetrader’a wyświetlił świecę „sprzedaj 9” na dwutygodniowym wykresie SPX po raz pierwszy od początku roku. Sygnał ten sugeruje, że indeks miałby doświadczyć niebawem „agresywnej wyprzedaży” po znacznym wzroście od marcowych minimów.

s&p500
źródło: tutaj

Jeśli S&P500 spadnie w tej średniookresowej skali, bitcoin może pójść w jego ślady.


Dla zainteresowanych:


Korelacja bitcoina i S&P500 | Prawda czy fałsz?

Analityk kryptowalut „PlanB” zauważył w niedawnej analizie, że „bitcoin i S&P 500 poruszają się razem”. Jako przykład przytoczył w szczególności trzy korekty. Chodzi o spadek z początku tego roku, korektę z końca 2018 roku i szczyt rynku kryptowalut na początku 2018 roku.

Czy korelacja między złotem a bitcoinem jest bardziej istotna?

Chociaż korelacja S&P 500 była ważna w tym roku, wydaje się, że więcej uwagi poświęca się ewentualnej korelacji ze złotem. Czy krótkoterminowy los bitcoina może zależeć od tego, jak złoto zareaguje na potencjalną korektę S&P 500?

Na temat korelacji złota i BTC wypowiedział się Mike McGlone z Bloomberg Intelligence:

„Najwyższa w historii 52-tygodniowa korelacja bitcoina do złota wskazuje, że kryptowaluty ewoluują w cyfrowy odpowiednik metalu szlachetnego. Chociaż korelacja 0,35 z początku sierpnia nie jest wysoka według normalnych standardów, liczy się trend. Na początku 2Q19, zanim złoto wybiło powyżej 1400 dolarów za uncję. Rezerwa Federalna zaczęła luzowanie w lipcu, korelacja bitcoin-złoto była bliższa minus 0,10. ”

W marcu 2020 r. złoto spadło wraz z indeksem S&P 500. Było to spowodowane ogólnorynkowym pośpiechem płynności wywołanym pandemią. Nie jest oczywiście jasne, czy złoto pójdzie podobną ścieżką, jeśli giełda przejdzie teraz kolejną korektę. Oznacza to, że bitcoin może być w stanie również uniknąć korekty w przypadku, gdy S&P 500 znajdzie tutaj szczyt.

A jak było jeszcze miesiąc temu w podobnych okolicznościach…?

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Od Redakcji (2)

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze