Dlaczego kurs bitcoina spadł o 15% w ciągu ostatnich 24 godzin?

8 280

Ostatnie kilka dni były na rynku kryptowalut dość trudne. Całkowita kapitalizacja rynku spadła, od 20 lutego, o około 360 miliardów dolarów. Dlaczego kurs bitcoina spadł o 15% w ciągu ostatnich 24 godzin?

Od czasu osiągnięcia ATH, cena bitcoina spadła o około 13 000 USD. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin król kryptowalut stracił około 15% swojej wartości w dolarach.

Zdrowa korekta, realizacja zysków

Warto przypomnieć, że przed ostatnimi korektami rynek bitcoina znajdował się w stanie parabolicznym. Chociaż slogan „tylko w górę” brzmi zachęcająco, inwestorzy mogli w końcu zechcieć zrealizować swoje zyski.

Poziom wpływów środków na giełdy wzrósł przed 23 lutego o ponad 1000%. Wydawało się oczywiste, że inwestorzy odbierali zyski ze swoich pozycji.

Bieżąca hossa nie przyniosła tak wielu poważnych ruchów korekcyjnych w porównaniu z tą z 2017 roku. Rynek odnotował wówczas co najmniej 6 korekt w wymiarze 30% lub więcej.

Bitcoin był historycznie o wiele bardziej zmienny w porównaniu z tradycyjnymi rynkami finansowymi. Warto pamiętać, że niezrealizowane zyski nie są zyskami zrealizowanymi, a wzrost, taki jak ten, z którym mamy do czynienia od końca ubiegłego roku, zwiększa prawdopodobieństwo, że ludzie zgarną ze stołu nieco pieniędzy. W końcu, pomimo ostatniej korekty, BTC wciąż rośnie o 300% (licząc od października).

Nadmiernie zlewarowany rynek przynosi long squeeze

Inną rzeczą wartą rozważenia jest to, że rynek był nadmiernie lewarowany, a długie pozycje cały czas zajmują jego lwią część. Dane z Bitfinex pokazują, że 21 lutego BTC osiągnął szczyt na poziomie około 29000. Wykres przedstawia historię tego, co stało się później:

zlewarowane longi na btc kurs bitcoina
zlewarowane longi na bitcoinie; źródło: TradingView

Jak widać powyżej, nastąpił ogromny long squeeze, który doprowadził do likwidacji ponad 21% długich pozycji. Efekt był właściwie kaskadowy, ponieważ cena naciskała likwidacyjny spust w dość przyspieszonym tempie.

Idąc dalej, funding rate na pozycjach zlewarowanych również wzrósł i rozpaczliwie potrzebował resetu. To też się stało. Dane z popularnego źródła analitycznego CryptoQuant pokazują, że ostatnia korekta zresetowała funding rate o 30 dni wstecz, dając więcej miejsca na wytchnienie inwestorom grającym z dźwignią.

funding rate na bitcoinie kurs bitcoina
Funding rate na bicoinie; źródło: CryptoQuant

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czym jest funding rate i jak możesz wykorzystać go w swojej strategii inwestycyjnej, przeczytaj ten wpis:

Bitcoin spadł razem z Wall Street

Bliższy przegląd wyników niektórych głównych indeksów giełdowych, takich jak S&P 500, a także NASDAQ 100, pokazuje silną korelację między tradycyjnymi rynkami finansowymi a ceną bitcoina.

S&P 500, NASDAQ 100, Bitcoin
S&P 500, NASDAQ 100, Bitcoin; źródło: TradingView

Jak widać na powyższym wykresie, ceny poruszają się w korelacji i odnotowały podobne korekty w ciągu ostatniego tygodnia.

Prawdą jest również, że korelacja nie zawsze oznacza związek przyczynowo-skutkowy, ale w przypadku wydarzeń z ostatnich siedmiu dni pogląd ten ma swoje zalety. W końcu bitcoin pozostaje stosunkowo ryzykowną grą dla większości inwestorów i sensowne jest zrealizowanie części zysków, aby zrównoważyć potencjalne straty spowodowane załamaniem tradycyjnego rynku finansowego.

Taka teza staje się szczególnie istotna w chwili, gdy Nasdaq doświadcza największy spadku od października 2020 r. Stało się to, gdy poziom rentowności obligacji rządowych wstrząsnął rynkiem, a inwestorzy faworyzowali firmy, które skorzystałyby na szerszym ożywieniu gospodarczym przez cały rok.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze