Co dalej z Bitcoinem i Ethereum? – Stokarz Czyta Rynek #32

4 952

Wraz z szerokim tradycyjnym rynkiem finansowym pnącym się do góry niczym sezonowa winorośl, coraz więcej kapitału poszukiwać będzie alternatywnych, nieskorelowanych form inwestowania.

Dążenie do zwiększonej dywersyfikacji mającej zapewnić mniejsze wystawiennictwo na wszelkie potencjalne ryzyka, ma szansę napędzić rozwój sektora kryptowalut w 2020 roku.

Aktywa cyfrowe zyskują na znaczeniu, nie tylko pod względem kursów. Świadomość o ich istnieniu przedostała się do opinii publicznej i już na dobre zalęgła się w głowach drobnych spekulantów. I choć to spekulacja przychodzi zazwyczaj pierwsza, rosnąca liczba osób będzie stopniowo poszerzać swoją wiedzę na temat kryptowalut.

Fala adopcji, która po tym nadejdzie będzie nieporównywalna z niczym innym co dotychczas doświadczyliśmy w krypto. Czy jednocześnie sprawi to paraboliczny ruch kursów? Prawdopodobnie. Jednak adopcja będzie o wiele głębsza. (C)rypto stanie się produktem używanym w życiu codziennym. Przyjmie zapewne zupełnie inną formę, niż ta, z którą dziś obcujemy.

Bitcoiny w postaci zabawnych tokenów rozsyłanych za pomocą Tik Toka między dzieciakami? Powrót mody na Cyberpunk?

Może jednak los krypto jest zgoła inny. Terminal Bloomberg również stał się jednym z najwspanialszych produktów finansowych tego stulecia, niemniej statystyczny człowiek nie ma bladego pojęcia czym on jest.

Nie zważywszy na to, która z tych alternatyw jest w długim terminie bardziej prawdopodobna, należy pamiętać, że Bitcoin jest potwornie silnym medium – niosącym przesłanie finansowo-ideologiczne. Nie tylko stanowi reinkarnację starej idei prywatnego pieniądza. Najważniejsze, że wreszcie mamy alternatywę.

Bitcoin – Analiza Techniczna

Wykres BTC

Na łamach dzisiejszej analizy pragnąłem skupić się, w pierwszej kolejności, na długoterminowym spojrzeniu na kurs Bitcoina (BTC). Do tego celu skorzystałem z pomocy Hull Moving Average, specjalnej średniej kroczącej wymyślonej przez Alana Hulla. Jest ona niezwykle szybka, usuwając opóźnienie znane z tradycyjnych średnich kroczących. Dzięki temu, w doskonały sposób oddaje panujący na rynku trend.

Spoglądając na wykres BTC/USD na giełdzie Bitstamp (sięgający aż do 2011 roku), możemy zaobserwować, że średnia Hull zaczęła ponownie zmieniać swój kolor na zielony. Jest to długotrwały proces, z uwagi na przyjęty przeze mnie interwał miesięczny.

Pamiętajmy zatem, że pomimo lokalnych spadków mogących wystąpić na kursie BTC, wchodzimy w byczy trend.

Jaką taktykę powinniśmy w związku z tym przyjąć, starając się maksymalizować zyski? Otóż powinniśmy ustalić sobie poziomy długoterminowych poziomów wsparć i określić cenę, po której bylibyśmy skłonni skupować BTC.

W moim przypadku, jest to granica $8300 USD, na której wypada silne wsparcie horyzontalne oraz wsparcie wynikające z analizy VWAP (polecam dla bardziej zaawansowanych). Następnie jest oczywiście poziom niskiego $6000, a także $5000. Wyjątkowo wątpię, że korekta kursu mogłaby zajść tak daleko, niemniej pozostaję gotowy na dokonanie zakupów.

Również ciekawą opcją, rzadko niestety omawianą na łamach dyskusji o inwestowaniu, jest dokonywanie zakupu długoterminowego w czasie kiedy kurs rośnie. Stosunkowo, taka strategia jest nawet lepsza, gdyż upewniamy się, że podjęta przez nas decyzja do kupna była prawidłowa.

Interwał tygodniowy

Wykres BTC

Choć świeca tygodniowa jeszcze się nie zamknęła (następuje to zawsze z niedzieli na poniedziałek o 0.00 UTC) już teraz struktura ceny może nam dać nieco wskazówek.

Aktualnie kurs BTC znajduje się na wsparciu $9460-$9560. Na wsparcie pokrywają się zarówno horyzontalny, miesięczny poziom wsparcia (które wcześniej przebite jako opór, jest teraz testowane jako wsparcie), jak i vwap.

Dopóki znajdujemy się ponad tym poziomem, jest byczo. Zejście poniżej powinno zaprowadzić nas w niższe poziomy – najprawdopodobniej zobaczylibyśmy 8 na kursie BTC.

Kontynuacja ruchu w górę oznaczałaby próbę ataku na $11 500, a później $12 800.

Interwał dzienny

Wykres BTC

Kurs Bitcoina na interwale dziennym potwierdza obserwacje z zakresu tygodniowego. Choć wczorajszy 8% spadek wywołał mnóstwo zamieszania na rynku kryptowalut, to dopiero pokonanie aktualnego wsparcia przez niedźwiedzie, sugerowałoby, że będziemy mieć do czynienia z dłuższą korektą ruchu wzrostowego.

Prawdopodobny czas trwania korekty w takim wypadku, wynosiłby około dwóch tygodni. Pamiętając o hipotezie nadchodzącego rynku byka wyjętej z obserwacji Hull Moving Average na świecach miesięcznych, osobiście będę pozycjonował się do zakupu BTC na poziomie $8300-$8600.

Kurs BTC w małej skali

Wykres BTC

Obraz intraday mówi nam niewiele więcej, aniżeli obecnie już wiemy. Długi knot świecy spadkowej, świadczy o wkroczeniu byków w odpowiedniej chwili, które zatrzymały dalszy spadek, poniżej strefy wsparcia. Oznaczenia na rysunku:

  • lMo – poziom otwarcia ostatniej świecy miesięcznej.
  • Msupport – wsparcie wynikające z analizy technicznej świec miesięcznych.
  • Msupp II – niższe wsparcie

Ethereum – Analiza Techniczna

Wykres ETH

Postanowiłem, że w przypadku analizy technicznej Ethereum, w tym tygodniu postaram się zaprezentować najbardziej jasny i prosty z możliwych obrazów.

Cena odbiła się od środka kanału cenowego, usytuowanego między niebieskim oporem, a zielonym wsparciem (środek został wyznaczony za pomocą zniesienia Fibonacciego). Ruch ponad niebieską linię spowoduje, że prawdopodobne stanie się dojście kursu do linii czerwonej, a następnie czerwonego prostokąta, stanowiącego strefę podaży.

Wykres ETH

Adekwatnie, dla ruchu spadkowego, przebicie linii zielonego wsparcia zaprowadzi nas w obszar czarnego wsparcia.

Wykres ETH

Warto również zwrócić uwagę na analizę sporządzoną przy zastosowaniu średnich kroczących (moving average). Na zielono zaznaczyłem zarówno czas jak i wielkość ruchu cenowego w górę, od momentu, kiedy cena pozostawała ponad czarną średnią kroczącą. Ta krótka analiza sugeruje, że przyszedł czas na korektę większego impulsu wzrostowego.

Widziałbym to następująco – dojście kursu w pobliże czerwonego oporu, a następnie korekta wzrostów, być może nawet do poziomu zielonego wsparcia.

Kurs ETH w stosunku do BTC

Wykres ETH

Kurs ETH na parze z BTC napawa optymizmem. Przełamanie niebieskiego oporu powinno nas bardzo szybko zaprowadzić w strefę wyższego, ciemnoniebieskiego oporu, bez większych przystanków. Wytaczając ten wniosek, sugeruję się tych, jak dokładnie poruszała się cena w miejscu szarej elipsy.

Price Action było dynamiczne i krótkie, a na wykresie nie zostały utworzone żadne ważne poziomy wsparć i oporów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Komentarze