Cena BTC znów poniżej 10 tys. USD! Czy to dobry moment na zakup?

Dobrym czwartkowym zwyczajem zapraszam na analizę techniczną altcoinów, które zaproponowaliście w mailach i komentarzach pod ostatnim artykułem. Nim zaczniemy, przyjrzyjmy się jednak obecnej sytuacji na BTC.
BTC/USD – Bitcoin

Spoglądając na notowania cyfrowego złota zauważymy, że wskutek ostatnich wzrostów cena najstarszej z walut wirtualnych pokonała lokalny opór w wysokości 11 tys. USD, co z czysto technicznego punktu widzenia mogło otworzyć drogę do dalszej aprecjacji w rejon 13 tys. USD. Tak się jednak nie stało. Późniejsze wzrosty nie trwały bowiem zbyt długo i już nieco powyżej 12 tys. USD pojawiła się reakcja podażowa.

Wskutek trwających od tego czasu spadków cena BTC nie tylko osunęła się poniżej 11 tys. USD, lecz dotarła również w okolice kolejnego wsparcia tj. 9400 USD. Jest to dość istotna strefa, której trwałe odrzucenie mogłoby otworzyć drogę do ponownych wzrostów… przynajmniej w rejon 11 tys. USD.

Jeżeli jednak obecnie testowane wsparcie również zostanie pokonane, wówczas należałoby się przygotować na możliwe spadki, dla których realnym zasięgiem wydają się nawet okolice 6800 USD.

EOS/USD – EOS

Spoglądając na notowania EOSa zauważymy, że wskutek niedawnych spadków rynek pokonał linię tendencji wzrostowej oraz dwa kolejne, horyzontalne poziomy wsparcia znajdujące się kolejno w rejonie 5,85 USD oraz 4,50 USD i dotarł aż w okolice strefy pomiędzy 3,00-3,20 USD, gdzie już ponad cztery tygodnie temu pojawiła się reakcja popytowa. Późniejsze wzrosty nie trwały jednak zbyt długo. Zatrzymały się one bowiem już w rejonie najbliższego oporu, gdzie – zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją – ponownie pojawiła się reakcja podażowa, otwierająca drogę do ponownych spadków. Jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania okolic 3,00 USD, bądź nawet 1,70 USD. 

XLM/USD – Stellar

Równie mało optymistycznie wygląda także obecna sytuacja na notowaniach Stellara, gdzie zauważymy, że wskutek ostatnich spadków rynek pokonał techniczne wsparcie w wysokości 0,1185 USD i dotarł w okolice linii tendencji wzrostowej. Mimo kilkudniowej konsolidacji wsparcie to jednak również zostało pokonane, a w wyniku późniejszych spadków kurs osunął się aż w rejon tegorocznych dołków. 

Mimo, że tam pojawiła się reakcja popytowa, to późniejsze wzrosty trwały zaledwie cztery dni i dotarły one jedynie do w/w linii tendencji wzrostowej, gdzie znów pojawiła się reakcja podażowa. Kolejne dni przyniosły ze sobą ponowną deprecjację Stellara, w efekcie czego jego cena znów wróciła w rejon tegorocznych dołków. 

W trakcie środowej sesji cena Stellara osunęła się poniżej 0,0720 USD i jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania okolice 0,06 USD. Jest to niezwykle istotny poziom, powyżej którego cena XLM utrzymuje się nieprzerwanie od listopada 2017 r., a nim doszło do jego wybicia i cena ostatecznie znalazła się powyżej, 0,06 USD stanowił dość istotny opór (patrz lewa strona wykresu).

ADA/USD – Cardano

Na notowaniach Cardano zauważymy, że wskutek ostatnich spadków rynek pokonał istotne wsparcie w wysokości 0,076 USD oraz jeszcze istotniejszą linię tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem kanału wzrostowego.

Wybicie z tej formacji dołem w naturalny sposób otworzyło drogę do dalszych spadków i jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania okolic 0,0357 USD, bądź 0,0280 USD.

TRX/USD – TRON

Spoglądając na notowania TRX zauważymy, że w wyniku ostatnich spadków rynek pokonał techniczne wsparcie w wysokości 0,02 USD i dotarł w rejon kolejnej, istotnej strefy tj. 0,0170 USD, gdzie dziś pojawiła się już pierwsza reakcja popytowa. Jeżeli tylko poziom ten zostanie odrzucony, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się powstania przynajmniej korekty wzrostowej, dla której realnym zasięgiem wydaje się rejon ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu).

Biorąc jednak pod uwagę, że dzisiejszy dzień się jeszcze nie zakończył, nie możemy jednoznacznie uznać powstania pro-wzrostowej formacji sygnalizującej potencjalne odrzucenie tego poziomu. Jeżeli zatem obecnie testowana strefa zostanie jednak pokonana, cena TRX mogłaby ostatecznie osunąć się nawet w okolice 0,0119 USD.

XMR/USD – Monero

Na notowaniach Monero zauważymy, że wskutek ostatnich wzrostów rynek dotarł w okolice pokonanej już wcześniej linii tendencji wzrostowej, gdzie w ubiegłym tygodniu pojawiła się reakcja podażowa. W wyniku trwających od tego czasu spadków, cena Monero nie tylko pokonała lokalne wsparcie w wysokości 86 USD, lecz również osunęła się w okolice kolejnego, horyzontalnego poziomu tj. 73 USD.

Trwałe odrzucenie tej strefy mogłoby otworzyć drogę do ponownych wzrostów, dla których realnym zasięgiem wydają się przynajmniej okolice ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu). Jeżeli jednak spadki będą kontynuowane i cena XMR ostatecznie osunie się poniżej 72 USD, należałoby się przygotować nawet na możliwość ponownego przetestowania rejonu 57 USD.

DASH/USD – Dash

Spoglądając na notowania Dasha zauważymy, że wskutek ostatnich spadków rynek pokonał linię tendencji wzrostowej i techniczne wsparcie w wysokości 137 USD. Ostatecznie notowania osunęły się aż do 100 USD, gdzie już cztery tygodnie temu pojawiła się reakcja popytowa. W praktyce okazała się ona jednak chwilowa i rynek szybko wrócił w okolice tego wsparcia. Zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją, w trakcie środowej sesji cena Dasha osunęła się poniżej 100 USD i jeżeli tylko w najbliższym czasie nie pojawi się silna reakcja popytowa mogąca zanegować to wybicie, należałoby się przygotować nawet na możliwość przetestowania rejonu 57 USD.

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

Zawsze definiuje moje ryzyko i nie muszę się o to martwić.

– Tony Saliba

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają 

Komentarze