Cena bitcoina wzrosła powyżej 52 000 USD

4 382

Bitcoin przełamał opór 52 000 USD i osiągnął nową, rekordową cenę blisko 52 745 USD. Cena bitcoina znacznie przekracza obecnie 100 godzinną prostą średnią ruchomą (SMA).

cena bitcoina
cena bitcoina rośnie powyżej 52 000 USD; źródło: TradingView

Bitcoin sukcesywnie rośnie, i to już powyżej oporu 50 000 USD. Podczas wzrostu nastąpiło pwybicie z trójkąta z oporem blisko 51 200 USD na wykresie godzinnym pary BTC / USD. To otworzyło drzwi do dalszych wzrostów powyżej 52 000 USD.

Cena bitcoina osiągnęła zatem nowy rekord wszech czasów blisko 52 745 USD, zanim rozpoczęła korektę w dół. Kurs wynosi blisko 52 000 USD i znacznie przekracza 100 godzinną prostą średnią ruchomą. Nastąpiło przełamanie poniżej poziomu 23,6% zniesienia Fibo w ostatnim wzroście w przedziale 50 773 USD (low) do 52 744 USD (high).

cena bitcoina
cena bitcoina; źródło: TradingView.com

Na tym samym wykresie istnieje również inny krótkoterminowy trójkąt z oporem w pobliżu 52 250 USD. Jeśli cena bitcoina pozostanie stabilna, są szanse na nowy wzrost powyżej poziomów 52 250 i 52 500 USD.

Jeśli bitcoin nie przebije oporu trójkąta, może skorygować swoje notowania poniżej 52000 USD. Kolejne wsparcie znajduje się blisko poziomu 51 750 USD. Jest on zbliżony do poziomu zniesienia 50% Fibonacciego z niedawnego wzrostu z 50 773USD (swing) do 52 744 (high).

Główne wsparcie kształtuje się teraz w pobliżu poziomu 51 500 USD. Jakiekolwiek dalsze straty mogą doprowadzić cenę do poziomu 50 500 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze