BTC 17 000 jeszcze dzisiaj? Sprawy toczą się dość gładko…

2 941

Cena bitcoina osiągnęła nowy roczny rekord na Binance, w wysokości 16 717 USD. Po wybiciu inwestorzy spodziewają się, że w najbliższym czasie nastąpi jeszcze większy wzrost. Czy BTC przekroczy 17 000 USD jeszcze dzisiaj?

Istnieje kilka powodów, dla których analitycy spodziewają się kontynuacji trendu wzrostowego. Po pierwsze, Bitcoin wyraźnie wybił się z 16 000 USD, pokonując 16 473 USD – szczyt osiągnięty 13 listopada. Po drugie, pojawia się „kryzys po stronie sprzedaży”, ponieważ więcej BTC jest gromadzonych niż wydobywanych. Po trzecie, BTC zyskał na wartości pomimo wskaźników pokazujących sygnały wykupienia.

btc 17 000
bitcoin sięga po 17 000 USD; źródło: tutaj

Analitycy mylili się co do korekty Bitcoina?

John Bollinger, doświadczony trader i twórca wskaźnika Bollinger Bands, powiedział, że mylił się co do korekty bitcoina.

10 listopada Bollinger stwierdził, że Bitcoin wykazuje „krótkoterminową oznakę szczytu”. W tamtym czasie Bollinger nie był pewien, czy doprowadzi to do korekty czy konsolidacji, aczkolwiek spodziewał się, że rynek się ochłodzi.

Wielu analityków uważało, że Bitcoin spadnie, zwłaszcza gdy zbliża się do tygodniowego zamknięcia świecy. Jednak BTC nieustannie rósł i to w coraz większym tempie. Bolinger przyznał:

„Wygląda na to, że myliłem się co do szansy na korektę, jedyne, co otrzymaliśmy, to trochę konsolidacji, a potem powrót do rajdu […]”

Inwestorzy instrumentów pochodnych zwracali również uwagę na malejącą podaż bitcoina, prowadzącą do kryzysu po stronie sprzedaży. Ten trend może powodować wzrost BTC, nawet gdy kryptowaluta testuje główne poziomy wsparcia.

Trader kontraktów terminowych i opcji, znany jako „Light”, powiedział, że około 3000 BTC było wypłacanych codziennie, odkąd BTC osiągnął 10 000 USD. Ten trend pokazuje, że popyt na Bitcoin jest wysoki, a górnicy odmawiają sprzedaży BTC, co jest bardzo optymistycznym sygnałem na przyszłość:

„Teraz jesteśmy na poziomie 16 600 USD z 11 000 USD. Od przełamania 10 000 USD ~ 3000 BTC netto zostało codziennie wycofywanych z głównych scentralizowanych giełd… Górnicy odmawiają sprzedaży swoich ostatnio zmniejszonych o połowę nagród w obliczu popytu i są znacznie powyżej progu rentowności.”

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze