Bitcoin wyznacza kolejne ATH na poziomie 29 000 USD

Wraz z dużym wzrostem wolumenu, bitcoinowe byki przebiły się przez opór i zaliczyły 29 000 USD. Czy zobaczymy bitcoina za 30 000 USD jeszcze w tym roku?

29 grudnia cena BTC próbowała przebić się przez sztywny klaster oporu na poziomie 28 500 USD. Po wzroście do 28 600 USD nastąpił =o jednak mocne cofnięcie do 27 300 USD.

bitcoin 29 000 coin 360
źródło: coin360

Sell wall na 30 000 USD

Ruch ceny bitcoin do 29 000 USD nastąpił po gwałtownym wzroście wolumenu obrotu. Dane od Material Indicators pokazują, że na Binance i innych głównych giełdach kryptowalut nadal istnieją ściany sprzedaży bliskie poziomu 30000 USD.

sell wall na BTC/USD w okolicy 30 000 USD
sell wall na BTC/USD w okolicy 30 000 USD; źródło: Material Indicators

Pomijając kolejny trwały wzrost wolumenu zakupów, obecność ścian sprzedaży sugeruje, że wzrost do 30 000 USD może wywołać silną wyprzedaż i spowodować, że cena BTC powróci do kluczowych bazowych poziomów wsparcia na 28 000 USD i 27 300 USD.

Gdzie jest „moon”?

Nunya Bizniz, popularny trader na Twitterze, zwrócił uwagę, że cena BTC powyżej 30 000 USD zaczyna wyglądać na nieco zawyżoną, ponieważ zniesienie Fibonacciego 1,618 wynosi 30 196 USD.

Biorąc pod uwagę, że cena Bitcoina wzrosła od początku grudnia o 64,9% osiągnięcie poziomu 1,618 Fib może stanowić sygnał, że większa korekta rzeczywiście jest w grze. Ostatecznie jednak to wolumen może okazać się głównym determinantem tego, w którym kierunku może pójść cena.

Obecnie cena bitcoina wzrosła w ciągu roku o 302,6% i znacznie przewyższa złoto i tradycyjne rynki, takie jak Dow i S & P500. W czwartym kwartale BTC wzrósł o 168,32%, zapewniając sobie drugi najlepszy wynik kwartalny od 2017 roku, kiedy to zysk liczony był w czwartym kwartale w wymiarze 210,13%.

W momencie publikacji niniejszego tekstu, kurs BTC/USD utrzymuje się na poziomie 28 917 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze