Bitcoin walczy o nowy rekord ceny | Analiza sytuacji

4 117

W ciągu ostatnich kilku tygodni bitcoin pozostaje w stanie walki o przebicie się powyżej 19 000 USD i pozostanie tam na stałe. Kryptowaluta radzi sobie z tym całkiem nieźle, biorąc pod uwagę presję, którą wywierają niedźwiedzie. Czy nowy rekord ceny BTC to tylko kwestia czasu?

Faktem jest, że dopóki byki nie przebiją poziomu oporu, który zaczyna się od 19 400 USD, możemy stać się świadkami przedłużającej się fazy konsolidacji. Ostatnie, tygodniowe zamknięcie kryptowaluty było jednak niewiarygodnie zwyżkowe i okazało się, że na wielu giełdach było największym w całej historii cyfrowej monety.

Bitcoin konsoliduje się powyżej kluczowego poziomu 19 000 USD

To, w którym kierunku będzie dalej podążać trend determinuje w dużym stopniu to, czy bitcoin zdoła ustanowić nowy rekord ceny.

Pewien trader zauważył, że istnieje duże prawdopodobieństwo sporego wzrostu.. Motorem, który napędza ten scenariusz, miałaby zostać siła ostatniego, tygodniowego zamknięcia kryptowaluty.

W chwili pisania tego tekstu Bitcoin znajduje się na poziomie 19 200 USD.

rekord ceny bitcoin
źródło: tutaj

W ciągu ostatnich kilku dni, presja sprzedaży na poziomie 19 400 USD powstrzymała króla kryptowalut przed dalszym wzrostem. Warto pamiętać, że jest to pierwszy kluczowy opór dla kryptowaluty przed wejściem i utrzymaniem się w rejonie między 19 800 a 20 000 USD.

„Perspektywy makroekonomiczne BTC po tygodniowym zamknięciu są bardzo dobre”

Bitcoin, jak pamiętamy, zaliczył wczoraj najwyższe, tygodniowe zamknięcie świecy w historii. Oznacza to, że kontynuacja rajdu w górę wykresu ceny może być już tylko kwestią czasu.

Jeden z analityków wspomniał o tym w niedawnym tweecie, wyjaśniając, że niewątpliwie poprawiło to perspektywy BTC na przyszłość:

„BTC: W ten weekend najwyższe w historii tygodniowe zamknięcie na Bitstamp. Wygląda na to, że na Coinbase zamknięcie miało miejsce tuż poniżej tygodniowego ATH z 2017 roku. Tak blisko do ponad 20 000 USD.”

Bitcoin wciąż ma przed sobą kilka poważnych przeszkód, zanim będzie mógł ustanowić nowe rekord ceny. Siła, jaką wykazuje się w wyższych ramach czasowych, jest niesamowicie zwyżkowa.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze