Bitcoin | Korekta po 40 000 USD?

4 655

Bitcoin odnotował swoje pierwsze ujemne otwarcie po wzrostach trwających przez trzy dni z rzędu i osiągnięciu rekordowego poziomu powyżej 40 000 USD.

Kurs króla kryptowalut spadł aż o 7,45 procent podczas sesji azjatyckiej w poniedziałek, osiągając najniższy w ciągu dnia poziom 36 565 USD, po czym odliczył straty przed europejskimi godzinami handlu. Zmianę sentymentu bitcoin może zawdzięczać spekulantom, którzy chcieli zrealizować krótkoterminowe zyski blisko 40 000 USD.

kurs bitcoin
kurs BTC/ USD od TradingView

W międzyczasie globalni inwestorzy również inicjowali nowe transakcje. Biorąc pod uwagę niedawny wzrost rentowności obligacji rządowych, rentowność referencyjnego 10-letniego bonu skarbowego wzrosła powyżej 1,09 proc. Po raz pierwszy od marca, oczekiwania inflacyjne zazwyczaj sprzyjają optymistycznej prognozie Bitcoina, ale rynek zdawał się ulokować swój kapitał gdzie indziej, ponieważ kryptowaluta okazała się zbyt ryzykowna, aby kupować w pobliżu poziomu wykupienia.

Na przykład, na West Texas Intermediate, ceny ropy naftowej wzrosły w środę do poziomu 51 USD za baryłkę po tym, jak Arabia Saudyjska zdecydowała się zmniejszyć produkcję w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Wzrost wskazywał również na stabilizujące się perspektywy gospodarcze, ponieważ inwestorzy oceniali rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem na tle dystrybucji szczepionek.

Bitcoinowe FOMO

Czy oznacza to zmniejszone zapotrzebowanie na bezpieczne przystanie, takie jak Bitcoin, w nadchodzącej przyszłości? Najwyraźniej nie.

Demokraci kontrolują teraz Kongres. To otwiera drogę dla administracji Bidena do przekazania dodatkowego bodźca fiskalnego, począwszy od bezpośredniego czeku na 2000 dolarów dla Amerykanów walczących z ekonomicznymi następstwami pandemii koronawirusa. Wielu strategów, w tym ci z JPMorgan & Chase, przewidują, że cena BTC zamknie się powyżej 100 000 USD w obliczu agresywnych wydatków rządowych.

„Spodziewam się, że akcje Bitcoina i technologii ponownie podwoją się w ciągu najbliższych 6-9 miesięcy” powiedział Immad Akhund, dyrektor generalny / współzałożyciel Mercury w San Francisco. „Oczywiste jest, że w czasie pandemii znajdujemy się w bańce aktywów napędzanej przez bodźce fiskalne, niskie stopy procentowe i jak na ironię wyższe dochody do dyspozycji”.

Korekta na BTC?

Pewien analityk zauważył bitcoina w kanale trójkąta zwyżkującego, co zwykle sygnalizuje przewrót z hossy do rynku niedźwiedzia po gwałtownym cofnięciu. Ostatecznie przesuwa cenę tak nisko, jak maksymalna wysokość między górną i dolną granicą kanału.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze