Bitcoin | Co zrobią teraz górnicy?

6 648

Narracja o korekcie towarzyszy nawet najbardziej dynamicznym rajdom byków. Podobna sytuacja ma miejsce także w tej chwili, a wielu nadal oczekuje, że sytuacja na rynku bitcoina może przyjąć doprawdy katastrofalny obrót. Ile wspólnego mają z tym górnicy?

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, gdy bitcoin odzyskał równowagę i wzrósł nieco powyżej 50 000 USD, niektóre kluczowe wskaźniki on-chain wydawały się sugerować, że presja sprzedaży mogła nie zostać jeszcze osiągnięta w pełnym wymiarze, zwłaszcza po stronie górników BTC.

Co zrobią górnicy?

Według danych Glassnode, Bitcoin Miner Outflow Multiple osiągnął miesięczny szczyt po spadku ceny BTC. Wspomniana metryka odnosi się do okresu, w którym ilość bitcoinów wypływających z adresów górników jest wyższa niż średnia historyczna.

Równocześnie, wolumeny odpływów górników Bitcoin również wzrosły do miesięcznego maksimum z ponad 4,5 miliona USD w zakresie średniej z ostatnich z 7 dni.

Teraz, choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać niepokojące w perspektywie krótkoterminowej, faktem jest, że perspektywa długoterminowa jest nadal „na zielono”.

cryptoquant
źródło: CryptoQuant

MPI wzrosło do 2,65

Warto spojrzeć na Indeks Pozycji Górników. Kiedy rynek korygował w połowie stycznia, MPI wzrósł do maksimum 12,65, co podkreśla niezwykle wysoką presję sprzedażową ze strony górników (odczyt indeksu powyżej 2 sugeruje, że większość górników sprzedaje). Wręcz przeciwnie, ostatni spadek ceny bitcoina pchnął MPI tylko do 3,50, a tym samym do 2,56 w momencie publikacji.

Co więcej, inne dane zdają się sugerować, że małe odpływy górników mogły przyczynić się do wysokich wolumenów odpływów, ponieważ podmioty te muszą konsekwentnie bilansować swoje rezerwy gotówkowe.

Hash rate bitcoina i poziom trudności wydobycia są nadal stosunkowo wysokie. Względny hash rate dla Bitcoina spadł w lutym, ale należy zauważyć, że w ciągu ostatnich 3 dni zmiana jest bardzo nieznaczna. W rzeczywistości, hashrate jest obecnie nadal znacznie powyżej najwyższego wskaźnika z 2020 r. Oznacza to, że ​​górnicy są nadal aktywni i prawdopodobnie notują zyski pomimo ruchów korekcyjnych, których rynek doświadczył w ciągu ostatnich 24-36 godzin.

trudność
źródło: blockchain.com

Jeśli chodzi o trudność wydobycia, załączony wyżej wykres zdaje się sugerować, że 23 lutego poziom trudności był najwyższy w historii, a hash rate wynosił 21,724 t. Niebawem kolejne dostosowanie trudności wydobycia. Biorąc to pod uwagę, monitorowanie pozycji górników w ciągu najbliższych kilku tygodni wydaje się bardzo dobrym pomysłem.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze