Analiza techniczna najpopularniejszych kryptowalut – 6.08.2018

2 009
Dobrym poniedziałkowym zwyczajem zapraszamy na analizę 5 najpopularniejszych kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash oraz Nem.
BTC/USD – Bitcoin

Spoglądając na notowania cyfrowego złota zauważymy, że zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją, po pokonaniu 7800 USD kurs osunął się aż w okolice 6880 i pokonanej wcześniej linii trendu wzrostowego, gdzie już w dniu wczorajszym pojawiła się pierwsza reakcja popytowa. Okazuje się jednak, że nie była ona zbyt silna. W dalszym ciągu ciężko zatem jednoznacznie stwierdzić, czy wsparcie to zostanie odrzucone, czy być może kurs osunie się jeszcze niżej.

  • Jeżeli obecnie testowana strefa zostanie odrzucona, wówczas spodziewać moglibyśmy się ponownych wzrostów w okolice 7800, 8500 bądź nawet 9900 USD.
  • Jeżeli obecnie testowane wsparcie zostanie pokonane, wówczas spodziewać moglibyśmy się dalszej deprecjacji w okolice 5800 bądź nawet 5000 USD.

BTC/JPY – Bitcoin

Nieco gorzej wygląda obecna sytuacja na notowaniach pary BTC/jPY, gdzie na skutek ostatnich spadków kurs osunął się znacznie poniżej linii trendu spadkowego. Co prawda w chwili obecnej kurs znajduje się w okolicy lokalnego wsparcia, to jednak jego pokonanie mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków, dla których realnym zasięgiem okazują się okolice 645 tys., JPY bądź nawet strefy pomiędzy 600-550 tys. JPY.

ETH/USD – Ethereum

Spoglądając na notowania Ethereum zauważymy, iż zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją rynek wybił dołem z ówczesnego kanału wzrostowego i osunął się aż w okolice zakładanego przeze mnie poziomu 400 USD. Warto jednak zwrócić uwagę, że obecnie testowane wsparcie to nie jeden konkurenty poziom, lecz nieco większa strefa pomiędzy 400-360 USD.

Jeżeli poziom ten zostanie trwale odrzucony, wówczas spodziewać moglibyśmy się nawet ponownych wzrostów. Jeżeli jednak kurs osunie się poniżej, z technicznego punktu widzenia spadki mogłyby dotrzeć nawet w okolice 150 USD.

ETH/BTC – Ethereum

Zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją kurs pary ETH/BTC osunął się w okolice 0.054 BTC, gdzie pojawiła się reakcja popytowa, na skutek której od kilku dni obserwujemy wzrosty. Jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet re-testu ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu) tj. 0.067 BTC.

LTC/USD – Litecoin

Zdecydowanie mniej optymistycznie wygląda natomiast obecna sytuacja na notowaniach Litecoina, gdzie kurs od pewnego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym. Biorąc pod uwagę, że z technicznego punktu widzenia konsolidacja jest formą korekty, coraz bardziej prawdopodobne wydaje się możliwe wybicie dołem i kontynuacja spadków nawet w okolice 35 USD.

LTC/BTC – Litecoin

Niezwykle interesująco wygląda natomiast obecna sytuacja na notowaniach pary LTC/BTC, gdzie zgodnie z moją wcześniejszą projekcją kurs osunął się w okolice 0,1 BTC. Tam też w ubiegłym tygodniu pojawiła się niewielka reakcja popytowa sygnalizująca potencjalne odrzucenie tego wsparcia. Gdyby tak się stało, potencjalne wzrosty mogłyby dotrzeć nawet w okolice 0.014 BTC.

Jeżeli jednak strefa ta ostatecznie zostanie pokonana, wówczas potencjalne spadki mogłyby dotrzeć nawet w okolice 0.005 BTC.

DASH/USD – DASH

Coraz mniej optymistycznie wyglądają notowania Dasha, gdzie na skutek ostatnich spadków kurs osunął się nieco poniżej dość istotnego, technicznego wsparcia 210 USD. Biorąc pod uwagę, że z technicznego punktu widzenia konsolidacja jest formą korekty, jeżeli w najbliższym czasie nie pojawi się silna reakcja popytowa, która mogłaby zanegować to wybicie, wówczas spodziewać moglibyśmy się dalszej deprecjacji, dla której realnym zasięgiem okazują się nawet okolice 125 USD.

DASH/BTC – DASH

NIeco bardziej optymistycznie wygląda natomiast obecna sytuacja na notowaniach pary DASH/BTC, gdzie zgodnie z moją wcześniejszą projekcją, na skutek trwających od kilkunastu tygodni spadków kurs osunął się w okolice 0.027 BTC. Mimo, że wsparcie to nie zostało dokładnie przetestowane, to w jego okolicy pojawiła się już pierwsza reakcja popytowa.

Jeżeli strefa ta zostanie odrzucona, spodziewać moglibyśmy się powstania przynajmniej korekty wzrostowej, w skutek której mogłoby dojść do re-testu ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu) w okolicy 0.037 BTC.

XEM/USD – NEM

Zdecydowanie mniej optymistycznie wygląda w dalszym ciagu obecna sytuacja na notowaniach NEM, gdzie kurs wciąż znajduje się poniżej 0.20 USD. Na przestrzeni ostatnich dni obserwowaliśmy spadki, w skutek których rynek oddalił się znacząco od tego oporu i jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet ponownego przetestowania okolic 0.10 USD.

XEM/BTC – NEM

W dalszym ciągu pro-spadkowo wyglądają także notowania pary XEM.BTC, gdzie póki co nie pojawiła się żadna reakcja popytowa sygnalizująca jakiekolwiek wzrosty. Jeżeli więc spadki będą kontynuowane, niewykluczone, że kurs osunie się aż w okolice grudniowych dołków.

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

“Kiedy stałem się zwycięzcą powiedziałem ‘Rozgryzłem to, ale jeśli jestem w błędzie, szybko uciekam, ponieważ chcę zachować moje pieniądze na następną transakcję.”

– Marty Schwarz

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze