Analiza Techniczna Najpopularniejszych Kryptowalut – 6.05.2019

Dobrym poniedziałkowym zwyczajem zapraszamy na analizę 5 najpopularniejszych kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash oraz Litecoin
BTC/USD – Bitcoin

Spoglądając na notowania cyfrowego złota zauważymy, że wskutek trwających od 8 lutego 2019 roku wzrostów rynek pokonał kilka istotnych oporów, wśród których najistotniejsze wydają się rejony 4190 USD oraz 4350 USD będące górnym ograniczeniem wcześniejszej konsolidacji i dotarł aż w rejon niezwykle istotnej strefy oporu pomiędzy 5850 USD a 6100 USD. Na niektórych giełdach rynek przekroczył nawet barierę 6000 USD. Okazuje się więc, że mimo, iż poziom ten został pokonany już w połowie listopada ub.r., to dopiero teraz doszło do jego re-testu a co za tym idzie realizacji zasady zmiany biegunów mówiącej o tym, że każde istotne wsparcie po pokonaniu powinno zostać przetestowane od drugiej strony – jako opór.

Analizując obecną sytuację na nieco niższym, 4-godzinowym interwale czasowym dostrzec można, że w/w strefa zbiega się także z jeszcze innym, nieco bardziej lokalnym oporem jakim jest górne ograniczenia trwającego od miesiąca kanału wzrostowego. W praktyce może to więc oznaczać, że obecna reakcja podażowa nie musi wcale zwiastować większej deprecjacji. Ewentualna korekta spadkowa mogłaby bowiem ograniczyć się jedynie do ponownego przetestowania linii tendencji wzrostowej będącej dolnym ograniczeniem tej formacji.

ETH/USD – Ethereum

Potencjalnych spadków spodziewać moglibyśmy się także na notowaniach Ethereum, którego kurs od ponad miesiąca porusza się w trendzie horyzontalnym. Biorąc pod uwagę reakcję podażową, która pojawiła się w okolicy górnego ograniczenia tej konsolidacji, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet ponownego przetestowania 154 USD a więc rejonu dolnego ograniczenia tego boxu.

ETH/BTC – Ethereum

Pro-spadkowo wyglądają również notowania pary ETH/BTC, której kurs wybił niedawno dołem z trwającego od końcówki lutego br. kanału spadkowego. W wyniku tej deprecjacji rynek osunął się także poniżej 0.03 BTC po czym re-testując odrzucił obydwa te poziomy od dołu (jako opory). Jeżeli zatem obecna tendencja spadkowa będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet ponownego przetestowania grudniowych minimów w rejonie 0.0250 BTC.

XRP/USD – Ripple

Spoglądając na notowania Ripple zauważymy, że w skutek ostatnich spadków rynek osunął się poniżej dość istotnego wsparcia w wysokości 0.2950 USD. Jeżeli tylko w najbliższym czasie nie pojawi się reakcja popytowa mogąca zanegować to wybicie, spodziewać moglibyśmy się dalszej deprecjacji, dla której realnym zasięgiem wydają się okolice 0.2850 USD bądź nawet 0.2776 USD.

XRP/BTC – Ripple

Za potencjalnymi spadkami Ripple przemawia także obecna sytuacja na notowaniach pary XRP/BTC, której kurs od drugiej połowy grudnia ub.r. spokojnie porusza się na południe. Wskutek tych spadków rynek pokonał już niezwykle istotne wsparcie i jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, rynek mógłby osunąć się nawet w okolice 4110 satoshi.

BCH/USD – Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Cash’a zauważymy, że zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją rynek przetestował i odrzucił od góry ostatnio pokonany opór (teraz wsparcie). Późniejsze wzrosty nie wybiły jednak nowych, wyższych wierzchołków a dziś znów obserwujemy przewagę podaży. Jeżeli zatem w najbliższym czasie nie pojawi się żadna silna reakcja popytowa, kurs BCH mógłby ponownie osunąć się w okolice 225 USD.

BCH/BTC – Bitcoin Cash

Równie mało optymistycznie wygląda także obecna sytuacja na notowaniach pary BCH/BTC, której kurs pokonał niedawno lokalne wsparcie. W chwili obecnej obserwujemy re-test tej strefy od dołu (jako oporu) i jeżeli tylko poziom ten zostanie trwale odrzucony, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet ponownego przetestowania okolic 0.0377 BTC.

LTC/USD – Litecoin

W dalszym ciagu pro-spadkowo prezentują się również notowania Litecoina, którego kurs przetestował w weekend od dołu ostatnio pokonane wsparcie (teraz opór), a w jego okolicy pojawiła się większa reakcja podażowa. Jeżeli zatem trwające od soboty spadki będą kontynuowane, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet re-testu pokonanego już 2 kwietnia br. poziomu 61.50 USD.

LTC/BTC – Litecoin

Za potencjalnym osłabieniem Litecoina przemawiać może także obecna sytuacja na notowaniach pary LTC/BTC, której kurs pokonuje obecnie lokalne wsparcie. Jeżeli tylko wybicie to nie zostanie zanegowane, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet dalszej deprecjacji, dla której realnymi zasięgami wydają się kolejno rejony 0.0115 BTC bądź nawet 0.01 BTC.

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na picasso@bithub.pl a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

“Inwestowanie jest jak poker. Należy grać tylko wtedy gdy ma się dobre karty i wychodzić z gry gdy są one słabe, tracąc swoją stawkę.

– Gary Biefeld

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze