Analiza Techniczna Najpopularniejszych Kryptowalut – 29.10.2018

2 016
Dobrym poniedziałkowym zwyczajem zapraszamy na analizę 5 najpopularniejszych kryptowalut. Tym razem postanowiliśmy dokonać jednak pewnej zamiany i w miejsca Dash oraz NEM pojawi się IOTA i Lisk. 
BTC/USD – Bitcoin

Spoglądając na notowania cyfrowego złota zauważymy, że na przestrzeni minionego tygodnia rynek poruszał się w niezwykle wąskiej konsolidacji. Większa zmienność pojawiła się dopiero dziś. Mimo to, kurs w dalszym ciągu znajduje się wewnątrz trwającego od 6 września br. boxu. Dopóki nie wybijemy powyżej 6800 USD, z technicznego punktu widzenia obowiązywać będzie trend spadkowy i to właśnie dalsza deprecjacja wydaje się tu bardziej prawdopodobna. Za potencjalnymi spadkami przemawiać może także fakt, iż górne ograniczenie tej konsolidacji zbiega się precyzyjnie z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego. Jeżeli natomiast wybijemy poniżej 6100 USD, wówczas należałoby się przygotować na możliwe przetestowania okolic 5800 USD bądź nawet 5000 USD.

Tak czy inaczej, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania technicznego wsparcia w okolicy 6100 USD.

BTC/JPY – Bitcoin

W dalszym ciagu pro-spadkowo wygląda także obecna sytuacja na notowaniach pary BTC/JPY, gdzie w skutek trwającej od połowy października konsolidacji kurs dotarł w okolice linii trendu spadkowego. Tam też w dniu dzisiejszym pojawiła się reakcja podażowa sygnalizująca potencjalne odrzucenie tego oporu. Jeżeli tak się stanie, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania okolic 685 tys. JPY bądź nawet 645 tys. JPY.

ETH/USD – Ethereum

W dalszym ciagu pro-spadkowo wygląda również obecna sytuacja na notowaniach Ethereum, którego kurs od pewnego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym. Biorąc pod uwagę, iż z technicznego punktu widzenia konsolidacja jest formą korekty, w tym konkretnym przypadku coraz bardziej prawdopodobna wydaje się możliwa kontynuacja spadków, dla których realnym zasięgiem okazują się okolice 150 USD. Dopiero odrzucenie tego wsparcia mogłoby sygnalizować potencjalną zmianę nastawienia rynku.

ETH/BTC – Ethereum

Bardzo podobnie wyglądają notowania pary ETH/BTC, której kurs od 11 sierpnia br. znajduje się poniżej technicznego wsparcia (teraz oporu) 0.05 BTC. Fakt ten sprawia, że (przynajmniej z technicznego punktu widzenia) w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet dalszej deprecjacji, dla której realnym zasięgiem okazują się okolice 0.024 BTC. By tak się jednak mogło stać, na rynku musiałaby pojawić się jakaś większa zmienność a tej przynajmniej od kilkunastu dni nie widać.

LTC/USD – Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, iż zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją rynek podjął próbę wybicia dołem z trwającej od dwunastu tygodni konsolidacji. Co prawda, próba ta pojawiła się dopiero dziś i z technicznego punktu widzenia nie powinniśmy jeszcze analizować niedomkniętej świecy, to jednak, jeżeli w najbliższym czasie nie pojawi się reakcja popytowa mogąca zanegować to wybicie, spodziewać moglibyśmy się nawet ponownego przetestowania okolice 35 USD. Biorąc pod uwagę, iż strefa ta pozostaje niepokonana od połowy czerwca 2017 roku, i tym razem spodziewać moglibyśmy się w jej okolicy pojawienia większej reakcji popytowej.

LTC/BTC – Litecoin

Równie mało optymistycznie wyglądają także notowania pary LTC/BTC, gdzie również kurs osunął się poniżej dolnego ograniczenia trwającej od połowy sierpnia br. konsolidacji. W związku z tym nie pozostaje mi nic innego jak podtrzymać moją ubiegłotygodniową projekcję, w której pisałem, że coraz bardziej prawdopodobna wydaje się możliwa kontynuacja spadków, dla których realnym zasięgiem okazują się nawet okolice poziomu 0.005 BTC

IOT/USD – IOTA

Analizując obecną sytuację na notowaniach IOT’y zauważymy, że kurs od pewnego czasu porusza się w dość szerokiej konsolidacji. Biorąc jednak pod uwagę, iż jest ona następstwem wcześniejszych spadków, coraz bardziej prawdopodobne wydaje się możliwe przetestowanie okolic 0.33 USD. To właśnie tam znajduje się bowiem niezwykle istotne wsparcie, powyżej którego rynek znajduje się już od sierpnia 2017 roku.

IOT/BTC – IOTA

Niezwykle interesująco zaczyna wyglądać obecna sytuacja na notowaniach pary IOT/BTC, gdzie w skutek trwających od kilku dni spadków, kurs ponownie osunął się w okolice dolnego ograniczenia konsolidacji. Biorąc jednak pod uwagę, że z technicznego punktu widzenia konsolidacja jest jedynie formą korekty, niewykluczone, że wsparcie to zostanie pokonane. Gdyby tak się stało, spodziewać moglibyśmy się kontynuacji spadków, dla których realnym zasięgiem okazują się nawet okolice ubiegłorocznych minimów.

LSK/USD – Lisk

Spoglądając na notowania Lisk’a zauważymy, że w ostatnim czasie doszło do re-testu i odrzucenia ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu) w okolicy 3.10 USD. Jeżeli zatem trwające od tego czasu spadki będą kontynuowane, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania okolic 2.59 USD.

Patrząc jednak nieco szerzej, warto zwrócić uwagę, że jeżeli tylko wsparcie to tym razem zostanie pokonane, wówczas potencjalne spadki mogłyby dotrzeć nawet w okolice 1.30 USD.

LSK/BTC – Lisk

W okolicy zdecydowanie ważniejszego wsparcia znajdują się natomiast notowania pary LSK/BTC. Warto zwrócić uwagę, iż poziom ten pozostaje niepokonany od maja 2017 roku. Mimo to, póki co w jego okolicy nie pojawiła się jednak jeszcze żadna większa reakcja popytowa sygnalizująca jego możliwe odrzucenie. Gdyby zatem kurs osunął się poniżej i strefa ta zostałaby trwale pokonana, potencjalne spadki mogłyby dotrzeć nawet w okolice 0.0002 BTC.

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

“Potrzeba czasu do zarobienia pieniędzy”

– Jesse Lauriston Livermore

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze