Analiza Techniczna Najpopularniejszych Kryptowalut – 25.03.2019

1 693
Dobrym poniedziałkowym zwyczajem zapraszamy na analizę 5 najpopularniejszych kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, IOTA oraz Lisk. 
BTC/USD – Bitcoin

Spoglądając na notowania cyfrowego złota zauważymy, że kurs od pewnego czasu poruszał się na północ tworząc formację klina zwyżkującego. W trakcie tych wzrostów doszło do pokonania technicznego oporu w wysokości 3950 dolarów, którego re-test obserwujemy już od kilku ładnych dni. To właśnie w skutek przeciągającej się konsolidacji rynek pokonał linię tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem w/w formacji. Nie musi to jednak oznaczać końca wzrostów. Dopóki notowania znajdują się bowiem powyżej 3950 USD, spodziewać moglibyśmy się trwałego odrzucenia obecnie testowanego wsparcia, co z technicznego punktu widzenia otworzyłoby drogę do dalszych wzrostów w rejon 4190 USD.

Jeżeli jednak obecnie testowane wsparcie zostanie pokonane i kurs osunie się poniżej, wówczas potencjalne spadki mogłyby sięgnąć nawet rejonu 3690 dolarów.

BTC/JPY – Bitcoin

Coraz bardziej pro-spadkowo wygląda natomiast obecna sytuacja na notowaniach pary BTC/JPY. W tym przypadku rynek nie tylko pokonał linię tendencji wzrostowej, lecz również horyzontalne wsparcie w wysokości 440 tys. USD. Jeżeli zatem tendencja spadkowa będzie kontynuowana, spodziewać moglibyśmy się nawet ponownego przetestowania okolic poziomu 413 tys. JPY.

ETH/USD – Ethereum

W dalszym ciagu pro-spadkowo wygląda także obecna sytuacja na notowaniach Ethereum, którego kurs od pewnego czasu porusza się na południe. Jak wspominałem już w ubiegłym tygodniu, jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania 132 USD bądź nawet 127 USD.

ETH/BTC – Ethereum

Niezwykle interesująco wygląda obecna sytuacja na notowaniach pary ETH/BTC, której kurs dotarł w okolice zakładanego przeze mnie poziomu 0.0335 BTC będącego dolnym ograniczeniem trwającej od pewnego czasu konsolidacji. Jeżeli wsparcie to zostanie po raz kolejny odrzucone, spodziewać moglibyśmy się nawet ponownych wzrostów. Gdyby jednak tak się nie stało i kurs osunąłby się poniżej, wówczas należałoby się przygotować na dalszą deprecjację, dla której realnym zasięgiem wydają się nawet okolice poziomu 0.0316 BTC.

LTC/USD – Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że rynek od pewnego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym, którego dolne ograniczenie stanowi ostatnio pokonany opór (teraz wsparcie). Biorąc pod uwagę, że poziom ten zbiega się z mierzeniem 38.2% korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu wzrostowego, niewykluczone, że w jego okolicy pojawi się większa reakcja popytowa. Gdyby tak się stało i strefa ta zostałaby trwale odrzucona, spodziewać moglibyśmy się nawet dalszej aprecjacji, dla której realnym zasięgiem wydają się okolice 72 dolarów.

LTC/BTC – Litecoin

Niezwykle interesująco wygląda także obecna sytuacja na notowaniach pary LTC/BTC, której kurs dotarł w okolice niezwykle istotnego oporu. Jeżeli tylko w najbliższym czasie pojawi się silna reakcja podażowa i strefa ta zostanie trwale odrzucona, wówczas spodziewać moglibyśmy się powstania przynajmniej korekty spadkowej, dla której realnym zasięgiem wydają się okolice ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia) tj. 0.0130 BTC. Warto także zwrócić uwagę, że wsparcie to zbiega się z mierzeniem 61.8% korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu wzrostowego.

IOT/USD – IOTA

Spoglądając na notowania IOTA zauważymy, że kurs od dłuższego czasu oscyluje w okolicy 0.32 USD, gdzie już kilkukrotnie pojawiła się reakcja podażowa. Jeżeli tylko opór ten zostanie trwale odrzucony spodziewać moglibyśmy się pojawienia kolejnego impulsu spadkowego, który mógłby doprowadzić do ponownego przetestowania rejonu 0.2450 USD bądź nawet 021 USD.

IOT/BTC – IOTA

Pro-spadkowo wygląda także obecna sytuacja na notowaniach pary IOT/BTC, której kurs od pewnego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym. Biorąc pod uwagę, że konsolidacja jest formą korekty, przynajmniej z technicznego punktu widzenia coraz bardziej prawdopodobne wydaję się tu możliwe wybicie dołem i kontynuacja spadków, w okolice grudniowych dołków.

LSK/USD – Lisk

Spoglądając na notowania Liska zauważymy, że w skutek ostatnich wzrostów kurs pokonał techniczny opór w wysokości 1.3340 USD i dotarł do kolejnego (1.65 USD), gdzie już kilkukrotnie pojawiła się reakcja podażowa. Jeżeli tylko strefa ta zostanie trwale odrzucona, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się powstania przynajmniej korekty spadkowej, dla której realnym zasięgiem wydają się okolice 1.3340 USD.

Trwałe wybicie powyżej 1.65 USD mogłoby natomiast otworzyć drogę do dalszych wzrostów, dla których realnym zasięgiem wydają się nawet okolice 2.59 USD.

LSK/BTC – Lisk

Dość podobnie prezentuje się także obecna sytuacja na notowaniach pary LSK/BTC, której kurs również dotarł w rejon istotnego oporu. Biorąc pod uwagę trwającą od kilku dni korektę spadkową, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się re-testu ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia) w wysokości 0.0003 BTC.

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

“Cena towaru nigdy nie osiągnie wartości zerowej. Inwestując w towary nie kupujesz kawałka papieru, który mówi tylko, że stajesz się właścicielem kawałka firmy, która może zbankrutować.

– Jim Rogers

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze