Analiza Techniczna Najpopularniejszych Kryptowalut – 11.11.2018

1 483
Dobrym poniedziałkowym zwyczajem zapraszamy na analizę 5 najpopularniejszych kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, IOTA oraz Lisk. 
BTC/USD – Bitcoin

Spoglądając na notowania cyfrowego złota zauważymy, że kurs niemal od początku września br. porusza się w trendzie horyzontalnym. Biorąc pod uwagę, że z technicznego punktu widzenia konsolidacja jest formą korekty, coraz bardziej prawdopodobne, że w przyszłości kurs wybije dołem i spadki będą kontynuowane. Za scenariuszem tym przemawiać może także fakt, iż górne ograniczenie tego boxu zbiega się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego.

Za potencjalnymi spadkami przemawiać może również to, iż pod koniec ubiegłego tygodnia kurs ponownie osunął się poniżej dość istotnego poziomu (6360 USD), który obecnie re-testujemy od dołu (jako opór). Jeżeli strefa ta zostanie trwale odrzucona, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się dalszej deprecjacji.

BTC/JPY – Bitcoin

Na notowaniach pary BTC/JPY dostrzec możemy natomiast, iż kurs od połowy października br. porusza się spokojnie na północ tworząc kanał wzrostowy. Wewnątrz tej formacji jesteśmy natomiast w stanie wyznaczyć dwa horyzontalne poziomy (714 tys. JPY oraz 728 tys. JPY), które od dłuższego czasu są dość precyzyjnie respektowane przez rynek. W chwili obecnej kurs oscyluje dokładnie pomiędzy tymi dwiema strefami, w efekcie czego coraz ciężej określić przyszły kierunek ruchu.

ETH/USD – Ethereum

W dalszym ciagu pro-spadkowo wygląda natomiast obecna sytuacja na notowaniach Ethereum, którego kurs od pewnego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym. Biorąc pod uwagę, iż z technicznego punktu widzenia konsolidacja jest formą korekty, w tym konkretnym przypadku coraz bardziej prawdopodobna wydaje się możliwa kontynuacja spadków, dla których realnym zasięgiem okazują się okolice 150 USD. Dopiero odrzucenie tego wsparcia mogłoby sygnalizować potencjalną zmianę nastawienia rynku.

ETH/BTC – Ethereum

Bardzo podobnie wyglądają notowania pary ETH/BTC, której kurs od 11 sierpnia br. znajduje się poniżej technicznego wsparcia (teraz oporu) 0.05 BTC. Fakt ten sprawia, że (przynajmniej z technicznego punktu widzenia) w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet dalszej deprecjacji, dla której realnym zasięgiem okazują się okolice 0.024 BTC. By tak się jednak mogło stać, na rynku musiałaby pojawić się jakaś większa zmienność a tej przynajmniej od kilkunastu dni nie widać.

LTC/USD – Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją, w skutek ostatnich wzrostów kurs dotarł w okolice 57 USD, gdzie znów pojawiła się reakcja podażowa. Jeżeli zatem trwające od tego czasu spadki będą kontynuowane, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania okolic 48 USD. Trwałe pokonanie tego wsparcia mogłoby natomiast otworzyć drogę do dalszej deprecjacji.

LTC/BTC – Litecoin

W dalszym ciagu pro-spadkowo wygląda także obecna sytuacja na notowaniach pary LTC/BTC. Dopóki kurs znajduje się bowiem poniżej 0.01 USD, pozostajemy w trendzie spadkowym i wszelkie wzrosty należałoby rozpatrywać jedynie jako korekty. Za scenariuszem pro-spadkowym przemawiać może także faki, iż kurs od trzech miesięcy porusza się w trendzie horyzontalnym, który jak wspominałem już wcześniej, sam w sobie jest swego rodzaju korektą.

IOT/USD – IOTA

Analizują obecną sytuację na notowaniach IOT’y zauważymy, że rynek od miesiąca porusza się w trendzie horyzontalnym, którego górnym ograniczeniem jest ostatnio pokonane wsparcia (teraz opór) w okolicy 0.53 USD. Dopóki kurs znajduje się poniżej tego poziomu, coraz bardziej prawdopodobne wydają się ponowne spadki, dla których realnym zasięgiem są okolice 0.44 USD bądź nawet 0.33 USD.

IOT/BTC – IOTA

Pro-spadkowo wygląda także obecna sytuacja na notowaniach pary IOT/BTC, gdzie od kilku tygodni kurs porusza się w dość wąskiej konsolidacji. W najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się jeszcze niewielkiej kontynuacji trwających od kilku dni wzrostów, w skutek czego mogłoby dojść do ponownego przetestowania górnego ograniczenia tego boxu. Jeżeli jednak opór ten zostanie odrzucony, należałoby się przygotować na kolejny impuls spadkowy. Gdyby tak się stało, spodziewać moglibyśmy się kontynuacji spadków, dla których realnym zasięgiem okazują się nawet okolice ubiegłorocznych minimów.

LSK/USD – Lisk

W stosunkowo wąskiej konsolidacji poruszają się także notowania Lisk’a. W tym przypadku dolne ograniczenie znajduję się w okolicy 2.59 USD. Jeżeli jednak wsparcie to zostałoby pokonane, wówczas trzeba by się przygotować na możliwość dalszej deprecjacji nawet w okolice 1.30 USD. To właśnie tam znajduje się bowiem kolejne, istotne, techniczne wsparcie, w okolic którego mogłaby się pojawić większa reakcja popytowa.

LSK/BTC – Lisk

Nieco inaczej wyglądają natomiast notowania pary LSK/BTC, gdzie kurs od pewnego czasu oscyluje w okolicy niezwykle istotnego wsparcia. Warto zwrócić uwagę, iż poziom ten pozostaje niepokonany od maja 2017 roku. Mimo to, póki co w jego okolicy nie pojawiła się jednak jeszcze żadna większa reakcja popytowa sygnalizująca jego możliwe odrzucenie. Gdyby zatem kurs osunął się poniżej i strefa ta zostałaby trwale pokonana, potencjalne spadki mogłyby dotrzeć nawet w okolice 0.0002 BTC.

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

Pamiętaj – nie walcz z rynkiem!

– Jesse Lauriston Livermore

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze