Środki finansowe klientów muszą być oddzielone od korporacyjnych – wytyczne z Nowego Jorku

Nadzór finansowy z Nowego Jorku ostrzega firmy kryptograficzne przed mieszaniem funduszy korporacyjnych i użytkowników

Nowojorski Departament Usług Finansowych (NYDFS) wydał nowy zestaw wytycznych dla firm kryptograficznych posiadających licencję stanową. Mówi ona o tym w jaki sposób firmy powinny obchodzić się z aktywami klientów, aby zapobiec stratom, podkreślając „nadrzędne znaczenie sprawiedliwego i korzystnego prowadzenia biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem interesu klientów.”

Nadinspektor NYDFS, Adrienne Harris, wydała 23 stycznia wytyczne, mówiąc, że firmy działające na podstawie stanowej licencji BitLicense powinny oddzielić fundusze korporacyjne od wirtualnych walut użytkowników, zarówno w łańcuchu, jak i na „wewnętrznych kontach księgowych” powiernika firmy.

„Aby odpowiednio przechowywać wirtualną walutę klienta oraz prowadzić odpowiednie księgi i rejestry, oczekuje się, że depozytariusz VCE [podmiot wirtualnej waluty] będzie oddzielnie rozliczał i oddzielał wirtualną walutę należącą do klienta od aktywów korporacyjnych depozytariusza VCE i jego podmiotów stowarzyszonych, zarówno w łańcuchu oraz na wewnętrznych kontach księgowych VCE Depozytariusza” — czytamy w liście od Harrisa.

Według NYDFS, powiernicy mogą przejąć kryptoaktywa klienta wyłącznie „w ograniczonym celu wykonywania usług przechowywania i przechowywania, i z pewnością, że nie ustanowią w ten sposób relacji dłużnik-wierzyciel z klientem”.

Waluty wirtualne przechowywane przez depozytariusza należy traktować jako należące wyłącznie do klientów, a depozytariuszom nie wolno wykorzystywać wirtualnych walut klientów do własnego użytku.

„W żadnym wypadku Powiernik VCE nie powinien używać wirtualnej waluty klienta w celu zabezpieczenia lub zagwarantowania zobowiązania lub udzielenia kredytu Powiernikowi VCE lub jakiejkolwiek innej osobie” – czytamy w liście.

„Ponadto od Powierników VCE oczekuje się, że będą działać zgodnie z instrukcjami swoich klientów lub upoważnionych przedstawicieli i nie będą korzystać z powierzonych środków poza warunkami wyraźnie określonymi w umowie z Klientem Powiernika VCE”.

Przeczytaj także : FBI ujawnia głównych winowajców włamania do mostu Harmony

Powiernicy są również zobowiązani do jasnego ujawnienia każdemu klientowi warunków dotyczących jego produktów, usług i działań. W ramach umowy z klientami, depozytariusze są zobowiązani do jasnego określenia, w jaki sposób segregują i rozliczają wirtualną walutę klienta oraz w jaki sposób klienci mogą korzystać z przechowywanej waluty wirtualnej.

Jeżeli powiernik korzysta z umowy subpowierniczej strony trzeciej, umowa z klientem powinna wyraźnie określać warunki takiej umowy i istotne ryzyko. Od wszystkich firm VCE wymaga się, aby ich standardowe umowy z klientami były łatwo dostępne dla klientów na stronie internetowej, w sposób zgodny z prawem i regulacjami stanu Nowy Jork.

NYSDF powiedział, że ostatecznym celem nowych wytycznych jest ochrona aktywów klientów.

W grudniu NYSDF wydał wytyczne dla banków w stanie Nowy Jork, że oczekuje od nich uzyskania wstępnej zgody Departamentu przed podjęciem nowych lub znacznie odmiennych działań związanych z wirtualną walutą. Departament zaproponował również, aby wszyscy posiadacze BitLicense byli zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z ich nadzorem i badaniem.

Zwiększona aktywność regulatora z USA następuje po głośnych upadłościach jakie miały miejsce w 2022 – w tym FTX, BlockFi, Genesis i Voyager Digital – a, które spowodowały znaczne straty funduszy użytkowników.

Może Cię zainteresuje :

BitcoinKryptowalutyregulacje
Komentarze (0)
Dodaj komentarz