Kryptowaluty będą uregulowane – Upadek FTX skłania Radę Stabilności Finansowej do działania

Kryptowaluty będą uregulowane – Upadek FTX skłania Radę Stabilności Finansowej do działania

Upadek FTX bardziej zmotywował globalne organy regulacyjne do opracowania ram regulujących kryptowaluty niż jakiekolwiek poprzednie wydarzenie, ponieważ powszechna promocja nieistniejącej już giełdy sprawiła, że wydają się one zaniedbywać swoje obowiązki.

Ostatnio Rada Stabilności Finansowej (FSB) – międzynarodowy organ, który monitoruje i wydaje zalecenia dotyczące globalnego systemu finansowego – spotkała się w Bazylei w Szwajcarii, aby omówić perspektywy globalnej stabilności finansowej, które obejmowały przegląd prac politycznych związanych z krypto- aktywa i zdecentralizowane finanse (DeFi).

Rada Stabilności Finansowej (FSB), założona w 2009 roku – jest międzynarodowym organem monitorującym globalny system finansowy i zgłaszającym zalecenia na jego temat. Jej działania polegają na koordynacji działań krajowych władz finansowych i międzynarodowych organów ustanawiających normy w procesie opracowywania solidnych zasad regulacyjnych, nadzorczych i innych w odniesieniu do sektora finansowego. Promuje ona wyrównanie szans dzięki wspieraniu spójnego wdrożenia zasad we wszystkich sektorach i obszarach. Rada Stabilności Finansowej stara się, poprzez działania stowarzyszonych w niej podmiotów, wzmocnić systemy finansowe oraz zwiększyć stabilność międzynarodowych rynków finansowych. Zasady opracowane w celu realizacji tych celów są wdrażane przez władze krajowe w podległych im jurysdykcjach. Karta FSB została zatwierdzona przez głowy państw i rządów zrzeszonych w Grupie G20.

Według FSB „perspektywy stabilności finansowej pozostają trudne”, zwłaszcza ze względu na „rekordowo wysokie poziomy zadłużenia w sektorach niefinansowych, w tym rosnące koszty obsługi długu, ponieważ zapadający dług jest refinansowany po wyższych stopach procentowych”.

Jeśli chodzi o kryptowaluty, FSB skupiła się na wydarzeniach, które nastąpiły po upadku FTX, które zdewastowały rynek kryptowalut, ale jak dotąd miały niewielki wpływ na szerszy rynek finansowy.

„Podczas gdy dotychczasowe zagrożenia dla stabilności finansowej wynikające z zawirowań na rynku kryptowalut pozostają ograniczone, rosnące powiązania firm kryptograficznych z podstawowymi rynkami finansowymi i instytucjami zwiększają ryzyko skutków ubocznych” – powiedziała FSB.

„Platformy handlu kryptowalutami, łączące wiele działań, które są zwykle rozdzielone w tradycyjnych finansach, mogą prowadzić do koncentracji ryzyka, konfliktów interesów i niewłaściwego wykorzystania aktywów klientów”.

To skłoniło zarząd do podkreślenia znaczenia ustanowienia globalnych ram regulacji i nadzoru nad branżą kryptograficzną.

Jeśli chodzi o DeFi, FSB zwróciła uwagę na „szybko rozwijający się” charakter sektora, który obejmuje „różne usługi na rynkach kryptowalut, które mają na celu powielenie niektórych funkcji tradycyjnego systemu finansowego”.

Komisja omówiła implikacje DeFi dla stabilności finansowej i zgodziła się co do potrzeby ulepszenia ram monitorowania kryptoaktywów w celu uwzględnienia słabych punktów DeFi i „zbadania podejść do wypełniania luk w danych w celu pomiaru i monitorowania wzajemnych powiązań DeFi z tradycyjnymi finansami, z rzeczywistymi ekonomią i ekosystemem kryptowalut”.

Przechodząc do kryptowalut na rynkach wschodzących i gospodarkach rozwijających się (EMDE), FSB zauważyła, że „trend w kierunku cyfryzacji usług finansowych utrzymuje się w szybkim tempie, szczególnie w EMDE”.

Według zarządu „kryptoaktywa mogą wiązać się ze szczególnymi wyzwaniami w niektórych krajach EMDE związanych z kwestiami takimi jak polityka pieniężna, zwłaszcza poprzez ryzyko substytucji waluty i zarządzanie przepływem kapitału”.

To skłoniło członków do uznania potrzeby dalszej analizy tych i innych makrofinansowych implikacji kryptoaktywów. W rezultacie do programu prac FSB na 2023 r. dodano temat postępów w pracach nad globalnymi ramami regulacyjnymi i nadzorczymi dla rynków i działań związanych z kryptowalutami.

Przeczytaj także: Jakie niespodzianki przyniesie rok 2023 – cena złota na poziomie 2250 USD i Bitcoina na poziomie 5000 USD – prognozuje Standard Chartered

Co to oznacza ?

Rynek kryptowlutowy rozwija się dynamicznie i nie ma przed tym ucieczki. Jak dotąd rozwijał się „własnymi siłami” bez udziału globalnych graczy, którzy jednak zauważyli, że ten kawałek torty im ucieka. Wykorzystanie słabości rynku kryptowalutowego i kryminogennych, skłonności niektórych jego uczestników zostanie wykorzystany do próby przejęcia władzy na kryptowalutami przez globalnych graczy tradycyjnych finansów, którzy ściśle powiązani są z rządami. To jest towarzystwo trzymające status quo. Wobec powyższego czas dużych afer raczej dobiega do końca i wyczerpał swój limit, który okazał się prawdziwie zabójczy dla wielu uczestników rynku i graczy.

Okazuje się, że kryptowaluty z kapitalizacją 1 bln USD są za małe aby dyktować warunki dotychczasowym grubym rybom.

Ciekawą kwestią pozostaje odpowiedź na pytanie jaki wpływ na upadek kryptowalut w 2022 roku mają globalne instytucje finansowe. Jak mocno przyłożyły się do spadku wartości rynku, który będą teraz przejmować. Czy wykorzystują tylko okazję słabości niektórych instytucji i giełd i czy pomogły im upaść ?

Może Cię zainteresuje:

FTXKryptowalutyRada Stabilności Finansowej
Komentarze (0)
Dodaj komentarz