Przeglądany tag

Waluty

Waluty odnoszą się do wszelkiego rodzaju pieniędzy, które mają swój obieg w gospodarce. Używa się ich do zakupu towarów i usług. Najczęściej ten termin może odnosić się do dowolnej formy pieniądza, która występuje w obiegu w całym społeczeństwie.

Walutę wydaje (emituje) nadrzędny organ zarządzający. Takie waluty nazywamy „pieniądzmi”. Rola emitenta unaocznia, że wartość waluty nie pochodzi z materiału, z którego jest ona wykonana. Tą wartość reprezentuje się względem gospodarki i samego emitenta.

Oczywiste zalety walut to możliwość rozliczeń za towary i usługi (kupno i sprzedaż). Ustanawiają one również standardowe wartości – umożliwiają wykorzystanie bardziej funkcjonalnych funkcji handlowych niż w handlu barterowym.

Waluta to również, w pewnym sensie, magazyn wartości. Ludzie odkładają pieniądze w formie oszczędności. Niestety inflacja walut powoduje, że wartość walut zmienia się w czasie.