WEF: te bańki mogą wkrótce pęknąć

Coroczny raport Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) na temat globalnych zagrożeń wskazuje pękanie „baniek spekulacyjnych”, w tym kryptowalut, jako jedno z głównych zagrożeń, które mogą dotknąć kraje w obliczu perspektywy „polikryzysu”.

Raport zawierał wyniki badania opinii kadry kierowniczej (EOS) z 2022 r., w którym WEF poprosił grupę 12 000 respondentów o uszeregowanie listy 35 różnych zagrożeń, które ich zdaniem będą stanowić „największe zagrożenie” dla ich krajów w następnym dwa lata.

„Pękanie baniek spekulacyjnych na rynku aktywów”, które obejmują kryptowaluty, akcje, energię i nieruchomości, zostało zidentyfikowane jako pięć największych zagrożeń w 12 ze 121 badanych krajów – przede wszystkim w Chinach, Korei Południowej, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Raport, opublikowany przed dorocznym spotkaniem WEF w Davos w Szwajcarii, dowodzi, że do końca dekady powiązania między pojawiającymi się zagrożeniami mogą przekształcić się w „polikryzys” skoncentrowany na niedoborze zasobów naturalnych. Przedstawia pojawiające się zagrożenia w pięciu kategoriach — ekonomicznej, środowiskowej, geopolitycznej, społecznej i technologicznej.

Inne zagrożenia odnotowane w raporcie obejmują „silną presję inflacyjną w ciągu najbliższych dwóch lat”, kryzysy płynności i stagflację, które mogą zbiegać się z „historycznie wysokimi poziomami długu publicznego”.

Raport sugeruje, że pojawienie się Metaverse i związanej z nim technologii może doprowadzić do sytuacji, w której nasza prywatność będzie jeszcze bardziej skomercjalizowana.

W rozdziale raportu „Catastrophes of Tomorrow” autorzy ostrzegają, że metaverse stanowi poważne zagrożenie dla prywatności użytkowników. Zgodnie z raportem, wraz z postępem gromadzenia danych i postępem technologicznym, jednostki są narażone na inwigilację ze strony sektora publicznego i prywatnego na niespotykaną dotąd skalę.

„Ten wzorzec zostanie wzmocniony przez Metaverse, który może gromadzić i śledzić jeszcze bardziej wrażliwe dane, takie jak mimika twarzy, chód, oznaki życiowe, wzorce fal mózgowych i modulacja głosu” – czytamy w raporcie.

Chociaż tegoroczny Global Risks Report patrzy z ukosa na kryptowaluty i metaverse, Światowe Forum Ekonomiczne nie zawsze było tak negatywnie nastawione do technologii, która je wspiera.

Na przykład w 2020 r. WEF stanął po stronie „karty praw do blockchain” i opracował własną wizję tego, jak należy budować i utrzymywać zdecentralizowaną technologię w oparciu o zasady Presidio.

Charakter i zakres raportu Global Risks patrzy na pojawiające się trendy i technologie z bardziej niepokojącej perspektywy. Wydaje się również jasne, że perspektywy WEF dotyczące przyszłości technologii blockchain nie są tak różowe jak kiedyś.

Mimo to raport daje pewną nadzieję. W rozdziale „Katastrofy jutra” zauważa, że ​​ryzyko gospodarcze, w tym pęknięcie bańki spekulacyjnej, „jest postrzegane jako nieco słabsze pod względem oczekiwanej dotkliwości”.

AltcoinBańkaBańkiBitcoinBlockchainBTCETHEthereumKryptowalutyPolikryzysUSAWef
Komentarze (0)
Dodaj komentarz