Światowe Forum Ekonomiczne mówi jak naprawić branżę kryptowalut. Zgadzacie się z tymi postulatami?

Światowe Forum Ekonomiczne, które co roku spotyka się w Davos, dla jednych jest podejrzaną organizacją, niemalże spiskową, która działa na szkodę zwykłych obywateli. Dla innych to jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie, skupiające największych tego świata. Jaka jest prawda? Nie będziemy tego rozstrzygać. Niemniej jednak warto śledzić poczynania tej organizacji i analizować jej postulaty. Szczególnie, że WEF opublikował właśnie propozycje dotyczące kryptowalut i twierdzi, że wie jak naprawić branżę.

Jak WEF chce naprawić branżę kryptowalut?

Światowe Forum Ekonomiczne raczej nie ma najlepszych opinii. Dla wielu to organizacja spiskowa, która ponad naszymi głowami podejmuje kluczowe decyzje dla losów świata. Szczególnie kontrowersyjna jest postać założyciela WEF, którym jest Klaus Schwab. Jego dyskusyjne teorie i postulaty wielokrotnie spotykały się z falą krytyki. Nawet jeśli w teoriach spiskowych na temat WEF jest choć ziarno prawdy, to jest to na tyle znaczące przedsięwzięcie, że warto śledzić aktualne poczynania i postulaty jego członków. Szczególnie, że w najnowsza tzw. biała księga, zatytułowana „Pathways to the Regulation of Crypto-Assets”, jest w całości poświęcona kryptowalutom. Publikacja jest skierowana do trzech grup podmiotów: organizacji międzynarodowych, organów regulacyjnych oraz członków branży kryptowalut. Najistotniejszym przesłaniem białej księgi jest sześć zaleceń, które miałyby naprawić branżę kryptowalut:

  • Wypracowanie najlepszych praktyk dla branży kryptowalut (organizacje międzynarodowe)
  • Uporządkowanie terminologii i definicji (organizacje międzynarodowe)
  • Wspieranie międzysektorowej koordynacji między organami regulacyjnymi (regulatorzy)
  • Koordynacja wysiłków na rzecz ustanowienia interoperacyjnych standardów technicznych (regulatorzy)
  • Dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami operacyjnymi i cyberbezpieczeństwa (branża krypto)
  • Wprowadzaj innowacje odpowiedzialnie i współpracuj z decydentami i organami regulacyjnymi (branża krypto -przemysł)

Zobacz też: Giełdy kryptowalut w Hong Kongu otwierają się na inwestorów detalicznych. Jest jeden haczyk

Skąd taki pomysł i czy jest w ogóle potrzebny?

Światowe Forum Ekonomiczne uzasadnia pomysł wydania omawianego dokumentu tym, że na świecie panuje zbyt duży chaos w jurysdykcji. Ponadto pada argument, że ujednolicenie zasad i przepisów pozwoliłoby lepiej chronić zarówno inwestorów, jak i rynki. WEF stwierdza też, że co prawda aktualnie rynek kryptograficzne stanowi niewielką część globalnego systemu finansowego. Jednak, w raz ze wzrostem branży kryptowalut, potencjalne zagrożenie dla globalnej stabilności finansowej może znacząco wzrosnąć. Dlatego warto reagować zawczasu. WEF zauważa również, że zbyt luźne podejście do regulacji i brak wystarczającego nadzoru, stwarza zagrożenie dla branży i może czynić ja odstraszającą dla nowych członków. Zapewne z niektórymi argumentami można się zgodzić. Jednak jest też spora grupa, która wszelkie próby ingerencji zinstytucjonalizowanych podmiotów, uzna za zagrożenie dla zdecentralizowanego środowiska. Co Wy sądzicie o propozycjach WEF?

Może Cię zainteresować:

KryptowalutyŚwiatowe Forum EkonomiczneWefWorld Economic Forum
Komentarze (0)
Dodaj komentarz