Cena bitcoina spadnie za chwilę poniżej 30 000 USD?

Po dzisiejszym przekroczeniu poziomu 40 000 USD za 1 cyfrową monetę, bitcoin kontynuuje rajd w dół wykresu ceny.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji bitcoin ociera się już o 30 000 USD. Pytanie, dokąd mogą dziś dotrzeć spadki:

źródło: tutaj

Bitcoin i ether straciły miliardy dolarów w kapitalizacji rynkowej podczas środowej porannej sesji, gdy inwestorzy wzniecili alarm o „niedźwiedzim nastroju” panującym na rynku.

Zgodnie z danymi radingView aktualnie bitcoin spadł ponad 20% w ciągu ostatnich 24 godzin. W międzyczasie Ether – który osiągał lepsze wyniki niż bitcoin na początku tego tygodnia – spadł o prawie 40% do 2126 USD. Jeśli chodzi o likwidacje, w ciągu jednej godziny podczas dzisiejszej porannej sesji w ciągu jednej godziny dokonano likwidacji pozycji o wartości ponad 3,3 miliarda dolarów.

Ostatnie, spadkowe ruchy zeny bitcoina zostały zainicjowane w w ostatni weekend, podczas gdy miliarder Elon Musk opublikował kilka kontrowersyjnych tweetów na temat zużycia energii przez bitcoina.

EDIT 19-05-2021 godz. 17:00:

Kurs BTC/USD odbił w górę do poziomu 37 000 USD.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Bitcoin
Komentarze (0)
Dodaj komentarz