Czy Tesla sprzedała już swoje bitcoiny?

Elon Musk zastrzegł, że ludzie „rzeczywiście” mogą się zdziwić jeśli okazałoby się, że Tesla sprzeda bądź już sprzedała swoje bitcoiny.

W odpowiedzi na tweeta Mr. Whale, który ostrzegł bitcoinowców, że producent e-samochodów może zrzucić swoje udziały w największej kryptowalucie z powodu całej nienawiści, jaką dostaje miliarder, Musk odpowiedział, że „rzeczywiście” może się to zdarzyć:

Krótko po odpowiedzi Muska kurs BTC/USD spadł do najniższego poziomu od 1 maja – 45127 USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena bitcoina zanurkowała już sporo poniżej poziomu 43 000 USD. Według danych CoinGecko, w ciągu ostatnich 7 dni bitcoin spadł o nieco ponad 26%:

źródło: tutaj

EDIT (17-05-21, godz. 07:56): Elon Musk potwierdza, że Tesla nie sprzedała swoich BTC

„Wysoce scentralizowany bitcoin”

W innym tweecie Musk stwierdził, że Bitcoin jest wysoce scentralizowany, ponieważ jego wydobycie jest kontrolowane przez kilka firm:

„Bitcoin jest w rzeczywistości wysoce scentralizowany, a większość kontrolowana jest przez garstkę dużych firm wydobywczych […]. Pojedyncza kopalnia węgla w Xinjiangu została zalana, praktycznie zabijając górników, a hash rate Bitcoina spadł o 35%. Brzmi jak „zdecentralizowany”?”

„ALL-in w DOGE”?

Musk skierował również odpowiedź do Petera McCormacka, prowadzącego podcast „What Bitcoin Did”, który uznał, że Elon Musk wspierający memową kryptowalutę spełnia znamiona „doskonałego trolla”.

Musk określił wątki podejmujące takie tematy jako „okropne”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinBTCKryptowaluty
Komentarze (0)
Dodaj komentarz